– Vi vet fortfarande inte vem det här är. Vi har fått svar på ett brev som vi har skickat till den e-postadress som angivits i den indiska tidskriften. Under dagen ska jag försöka få tag på vår chefsjurist och vår universitetsdirektör angående om vi ska gå vidare och i så fall hur, säger Peter Andreasson under måndagsförmiddagen och fortsätter:

– Tanken är väl att vi ska försöka svara den här personen med ett brev, där vi också meddelar vad vi avser att gå vidare med. Vi vill naturligtvis att det här upphör och att den här personen, vem det nu är som ligger bakom, omedelbart slutar använda sig av KI som tillhörighet i samband med publicering. Men exakt hur vi ska utforma brevet är inte klart ännu.

Som Läkartidningen redan berättat har »Lars Andersson« vid flera tillfällen lyckats få vaccinkritiska kommentarer publicerade i vetenskapliga tidskrifter.

Förra veckan uppgav hen för Läkartidningen att namnet är en pseudonym som hen valt att använda eftersom »det är känsligt att publicera vaccinkritisk information«. Hen uppgav sig också tidigare ha varit anställd vid Karolinska institutet men att orden »tidigare anställd vid« fallit bort vid publicering.

Samtidigt står det klart att det redan 2014 publicerades en kommentar i tidskriften Journal of Internal Medicine av »Lars Andersson«, där hen riktar kritik mot en studie som tidigare publicerats i tidskriften och argumenterar för att det kan finnas en koppling mellan vaccinet Pandemrix och en ökad risk för typ 1-diabetes.

Även där uppges »Lars Andersson« vara knuten till institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska institutet.

I den mejlväxling mellan Peter Andreasson och »Lars Andersson« – som Läkartidningen tagit del av – skriver »Lars Andersson« att hen misstänkte forskningsfusk och såg anonymitet som en förutsättning för att kunna agera. »Jag tyckte då att ändamålet helgar medlen«, skriver hen.

2015 gjorde »Lars Andersson« en anmälan om forskningsfusk till Karolinska institutet, men studien friades. 

Enligt Peter Andreasson är det bara att konstatera att Karolinska institutet trots dessa turer inte lyckats fånga upp »Lars Andersson« förrän nu.

– Så vitt jag har kunnat förhöra mig om så var det inte känt internt att den här personen hade publicerat sig under det här namnet och med den här tillhörigheten, säger han.

Hur har det här kunnat ske? Den här personen har uppenbarligen fått artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter i flera år, under den här pseudonymen och med koppling till Karolinska institutet?

– Vi har bevakning av namn och tillhörighet, alltså en automatisk sökfunktion. Men den är inte hundraprocentig. Den dammsuger inte upp allting när det handlar om engelskspråkiga eller på andra språk förekommande publikationer.

Peter Andreasson konstaterar att lärosätets system till exempel inte fångade upp publiceringen i den indiska tidskriften.

– Anledningen till att vi fick reda på det nu var ju att folk reagerade på att HPV-vaccination ifrågasattes på ett rätt märkligt sätt. Eftersom ingen kände igen det här namnet började vi titta bakåt. Då upptäckte jag och flera med mig väldigt snabbt att man fick de här svaren när man sökte konkret på namn och tillhörighet.

Kan det finnas fler »Lars Andersson«, det vill säga personer som lyckas föra fram exempelvis vaccinkritik i Karolinska institutets namn utan att vara knutna dit?

– Ja, det skulle det kunna göra. Jag kan inte utesluta det, säger Peter Andreasson.

Läs tidigare artiklar:

Tidskrift tar bort koppling mellan KI och vaccinartikel

KI utreder misstänkt falsk forskare: »Extremt allvarligt«

Detta har hänt:

Det var förra veckan som Läkartidningen avslöjade att Karolinska institutet utreder varför »Lars Andersson«, författare till en artikel i tidskriften Indian Journal of Medical Ethics, uppges vara knuten till institutionen för fysiologi och farmakologi – trots att såväl företrädare för den aktuella institutionen som Karolinska institutets kommunikationsavdelning säger att det inte finns någon som stämmer in på den beskrivningen där.

I artikeln föreslår författaren en koppling mellan HPV-vaccination och den ökning av antalet fall av livmoderhalscancer som har setts de senaste åren – något som dock bestämt tillbakavisas av Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet och registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention och -analys, NKCX.

Efter Läkartidningens första artikel publicerats plockade också tidskriften – på Karolinska institutets begäran – bort kopplingen till lärosätet och la in en passus om att »Lars Andersson« är en pseudonym och att personen ifråga är »medicinsk forskare«.