Det är i en artikel i tidskriften Indian Journal of Medical Ethics som »Lars Andersson, Institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska institutet« påstår att HPV-vaccination kan ligga bakom den ökning av antalet fall av livmoderhalscancer som setts regionalt de senaste åren och som Läkartidningen berättade om i somras.

Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet och registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention och -analys, säger dock till Läkartidningen att det inte ligger något i påståendena om att ökningen skulle bero på HPV-vaccination.

Artikeln publicerades i slutet av april och innehållet sprids nu, bland annat via kontroversiella Tandvårdsskadeförbundet som tidigare gjort sig känt för att uttrycka vaccinmotstånd.

När Läkartidningen kontaktar företrädare för den institution som »Lars Andersson« påstår sig tillhöra har de dock aldrig hört talas om honom.

– Jag har aldrig hört talas om denne Lars Andersson och han har inget med vår institution att göra, säger Håkan Westerblad, prefekt vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska institutet.

Senare berättar han att lärosätets kommunikationsavdelning nu vidtar åtgärder för att minska skadan som det här kan orsaka. 

– Det är väldigt trist att Karolinska institutet och vår institution utnyttjas på det här sättet, säger han.

Peter Andreasson, presschef på Karolinska institutet, säger att han ser extremt allvarligt på det hela.

– Vi började titta på det här igår och det finns ingen Lars Andersson överhuvudtaget hos oss som kan stämma in på den här beskrivningen.

Enligt Peter Andreasson uppger sig Lars Andersson, i ett brev som kommunikationsavdelningen fått kopia på, vara »a retired professor of pharmacology at the Karolinska institutet in Stockholm«.

– Men under en följd av år har vi inte, så vitt vi har kunnat se, haft någon anknuten eller anställd professor vid den institutionen med det namnet, säger Peter Andreasson och fortsätter:

– Han eller de, eller vilka det nu är, uppger ju dessutom att den här personen är knuten till Karolinska institutet i dag. Och det är ju direkt fel. Utifrån det vi vet i dag kan inte vi dra någon annan slutsats än att det är någon som falskeligen utger sig för att tillhöra KI. Det är ju fruktansvärt allvarligt, speciellt i en fråga som rör ett nationellt vaccinationsprogram.

Han bekräftar att en rad åtgärder har och kommer att vidtas.

– Igår skrev vi till tidskriften och begärde att de med omedelbar verkan tar bort kopplingen till KI. Vi har inte mandat att stoppa publiceringen men däremot kan vi med kraft kräva att de tar bort den uppenbart felaktiga kopplingen, säger Peter Andreasson.

Dessutom fortsätter jakten på att försöka ta reda på vem »Lars Andersson« är.

– Vi kommer naturligtvis att försöka ta kontakt med honom via den e-postadress som angivits i tidskriften för att få en förklaring. Det har visat sig att den här personen tidigare varit aktiv i vaccinationsfrågor, bland annat kring frågor som rörde Pandemrix för några år sedan, säger Peter Andreasson och fortsätter:

– Vi har också kallat bland andra Folkhälsomyndigheten, som ansvarar för de nationella vaccinationsprogrammen, till ett möte i dag. Vi vill ju stämma i bäcken så gott det går. Vi vill inte att den här publiceringen ska få några negativa effekter på människors vilja att vaccinera sig mot HPV.

Läkartidningen söker Lars Andersson.