På tisdagen kunde Läkartidningen berätta att Karolinska institutet utreder varför »Lars Andersson«, författare till en artikel i tidskriften Indian Journal of Medical Ethics, uppges vara knuten till institutionen för fysiologi och farmakologi – trots att såväl företrädare för den aktuella institutionen som Karolinska institutets kommunikationsavdelning säger att det inte finns någon som stämmer in på den beskrivningen där.

I artikeln föreslår författaren en koppling mellan HPV-vaccination och den ökning av antalet fall av livmoderhalscancer som har setts de senaste åren. Något som det dock inte finns någon grund för, enligt Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet och registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention och -analys, NKCX. 

Peter Andreasson, presschef vid Karolinska institutet, uppgav på tisdagen att han såg allvarligt på det hela och att kommunikationsavdelningen begärt att tidskriften skulle ta bort kopplingen till lärosätet – vilket tidskriften alltså nu har gjort.

Till Läkartidningen uppger personen ifråga – som vill förbli anonym – sig vilja förklara några missförstånd som har uppkommit.

Hen uppger att hen tidigare varit anställd vid Karolinska institutet – dock utan att precisera när eller hur – men att orden »tidigare anställd vid« föll bort vid publiceringen i den indiska tidskriften.

Klart är dock att någon med samma e-postadress tidigare fått kommentarer publicerade i vetenskapliga tidskrifter – till exempel i Vaccine i december 2017 – där Lars Andersson, institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska institutet, står som författare.

Personen ifråga uppger också för Läkartidningen att den nu aktuella kommentaren i Indian Journal of Medical Ethics inte visar något motstånd till vaccination: »Den utger sig inte för att bevisa att vaccineringen har orsakat den förhöjda frekvensen av cervixcancer. Artikeln tar upp dokumentation som kan tolkas som att vaccineringen kan ha spelat en viss roll.« 

Hen påpekar samtidigt att »det är känsligt att publicera vaccinkritisk information« och att hen därför valt att använda pseudonym.

Men enligt Joakim Dillner finns det alltså inget som tyder på en koppling mellan HPV-vaccination och det ökade antalet fall av livmoderhalscancer.

 – Vi har en av de kraftigaste ökningarna av livmoderhalscancer i åldersgruppen 40 till 49 år, det vill säga en grupp som inte omfattas av någon HPV-vaccination, säger han och fortsätter:

– Författaren tar flera gånger upp att han inte kan hitta någon statistik beträffande HPV-vaccination i den här åldersgruppen. Han säger att om man inte har statistik så kanske folk har gått och vaccinerat sig i alla fall, så att säga.

Enligt Joakim Dillner gör en omorganisation av vaccinationsregistret att data för vaccinationer i den gruppen bara finns till slutet av 2015.

– Men data upp till 2015 är väldigt tydliga, vilket framgår i NKCX årsrapport för 2016. Vaccination rekommenderas upp till 18 år. I Stockholm och Skåne hade de ett erbjudande om vaccination upp till 26 år. Men ovanför 26 år det i princip ingen som vaccinerar sig. 

Han påpekar också att det på individnivå har gjorts och publicerats fullständiga länkningar mellan alla som vaccinerats i Sverige och resultatet av screening.

– Det måste författaren vara medveten om, hen har bara undvikit att citera det. Vi har till och med citerat dem i de årsrapporter som hen faktiskt har läst, säger Joakim Dillner och fortsätter:

– Resultaten visar att de som tagit vaccinet har väldigt mycket lägre risk för cancer in situ. När det gäller invasiv cancer var det så få fall i Sverige bland vaccinerade att det inte gick att studera. Om det inte går att studera uppkomst av cancer hos dem som har fått vaccinet – ja då kan man ju inte gärna se någonting i hela befolkningen. De som fått vaccinet hade 64 procent lägre risk för cancer in situ jämfört med dem som inte fått det.

Även när det gäller invasiv cancer har länkning på individnivå gjorts enligt Joakim Dillner.

– Där var det en svensk-finsk studie eftersom vi som sagt inte hade tillräckligt många observationer i Sverige. Här var det också statistiskt signifikant. Det var inte ett enda fall av HPV-associerad cancer hos dem som tagit vaccinet och tio bland dem som inte hade gjort det. 

Han tillägger:

– Att problemet finns och är jättestort är inget att kritisera. Under de senaste åren har vi haft i storleksordningen 100 extra fall per år av cancer. Det är en smärre katastrof för cancerpreventionen. Men hur författaren lyckats få ihop det här med HPV-vaccination, det förstår jag nästan inte.

Läs också:

KI utreder misstänkt falsk forskare: »Extremt allvarligt«