Karolinska universitetssjukhuset i Solnas nya intensivakut ska på årlig basis ta emot 15 000 patienter, jämfört med den gamla akuten som hade kapacitet för 85 000. Tanken med intensivakuten, vilken öppnade 1 maj, är att endast mycket svårt sjuka som kommer med ambulans eller via remiss ska hanteras där.

Men det kommer också vittnesmål om att läkare och annan personal går sysslolösa på intensivakuten, medan deras kollegor på andra akutsjukhus i Stockholm går på knäna.

Nu vill Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting att intensivakutens uppdrag breddas till att även omfatta andra akutfall än trauma 1, och därmed ta emot fler patienter. 

– De ska ju bara ta emot så kallade trauma-ettor, men inte kategori 2 som också är väldigt sjuka patienter. Jag tycker det är en lågt hängande frukt att säga att de även ska ta emot trauma-tvåor, säger Oppositionslandstingsråd Erika Ullberg (S).

Johan Styrud är ordförande för Stockholms läkarförening och överläkare i kirurgi vid Danderyds sjukhus. Han välkomnar Socialdemokraternas förslag.

– Det låter bra att man ökar antalet patienter på intensivakuten från 15 000 till en betydligt högre siffra. Som trycket är på de andra tre akutmottagningarna i Stockholm är det inte rimligt.

– Det enklaste är att öppna intensivakuten, att nästan backa tillbaka bandet, fortsätter han.

Marie Ljungberg Schött, moderat sjukvårdslandstingsråd, avböjer telefonintervju med Läkartidningen men skriver i ett mejl att politiker inte ska »detaljstyra sjukvården«. När Läkartidningen frågar om inte beslutet att snäva av akutens uppdrag från första början kan ses som detaljstyrning, svarar hon att det har varit politikernas beslut att »strukturera om sjukvården för att den ska fungera mer effektivt«.

På frågan om Alliansen kan tänka sig en breddning av intensivakutens uppdrag efter en utvärdering, svarar Marie Ljungberg Schött att det är viktigt att utvärdera verksamheten och att Alliansen överlåter detaljstyrningen till professionen.

Erika Ullberg vill dock ha en förändring omgående. Hon får medhåll av Johan Styrud som inte tycker att närakuterna, vilka ska avlasta akutsjukhusen, räcker till.

– Ska jag vara helt ärlig tror jag att man har provat tillräckligt länge. De närakuter jag har kontakt med har redan nått taket, säger han och tillägger:

– Nu ska man betänka att det fortfarande är vår. 1 juni går vi på sommarschema och får då betydligt mindre folk. Då har vi klart mindre kapacitet. Man måste göra något före sommaren. 

 

Läs även:

Nästan tomt på Karolinskas intensivakut – läkare sysslolösa

Planeringen för intensivakuten vid NKS

Intensivakutens kirurger ska rotera på andra sjukhus

NKS satsning på intensivakut hotar läkarutbildning

Studenter vid NKS riskerar att missa examensmål

NKS blir med »intensivakut«