Regeringens utredare Anna Nergårdh. Foto: Sören Andersson

I morgon, fredag 1 juni, lämnar regeringens utredare Anna Nergårdh sitt andra delbetänkande i utredningen »Samordnad utveckling för god och nära vård«.

Huvuddelen i delbetänkandet kretsar kring ett nationellt uppdrag för primärvården, och i en artikel i Dagens Samhälle berättar Anna Nergårdh nu om detaljerna i några av förslagen.

Bland annat innehåller delbetänkandet förslag om att primärvården ska vara skyldig att erbjuda ett antal kompetenser till patienterna.

Utöver de professioner som anses självklara, det vill säga läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, föreslås att primärvården också ska erbjuda fysioterapeut, arbetsterapeut, distriktssköterska, dietist och »den kompetens som behövs för att möta befolkningens behov när det gäller psykisk hälsa«.

Delbetänkadet uppges också innehålla förslag om en tydligare lagstiftning vad gäller fast läkarkontakt i primärvården samt förslag om hur man ska öka antalet allmänläkare i primärvården, vilket är två förslag som enligt Anna Nergårdh starkt hänger ihop med varandra.

– Att överhuvudtaget prata om att erbjuda fast läkare i primärvården till dem som vill är att säga att det behövs fler allmänläkare i primärvården. Där är min inställning att vi inte bara kan förtydliga den delen i lagstiftningen utan att också föreslå hur vi ska nå det målet. Det kommer att finnas med sådana förslag, har Anna Nergårdh tidigare sagt till Läkartidningen.

Enligt Dagens Samhälle består detta förslag bland annat av en nationell satsning där statliga medel ska skjutas till för att öka antalet ST-tjänster i allmänmedicin.

Delbetänkandet innehåller också en rekommendation om generösa öppettider både morgon och kväll i primärvården.

– För att öka tillgängligheten i primärvården utanför kontorstid bedömer vi att primärvården ska kunna ta emot patienter med brådskande behov klockan 7 till 22, säger Anna Nergårdh till Dagens Samhälle.

Att genomföra förslagen kommer enligt Anna Nergårdh innebära att resurser måste omfördelas från sjukhusvården till primärvården.

Staten föreslås stå för en del av den omställningen, men en stor del av ansvaret att föra över pengar från sjukhusvården ska ligga på landstingen. 

Varken Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren eller Svenska distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma vill kommentera förslagen innan de har sett hela delbetänkandet. 

– Det blir ofta inte bra att kommentera något som lyfts ur sin kontext, säger Marina Tuutma till Läkartidningen.

Delbetänkandet presenteras i sin helhet kl 09.00 i morgon, fredag. Följ rapporteringen på Läkartidningen.se.

Läs mer:

Grönt ljus för ny vårdgaranti

Anna Nergårdh: »Jag känner ett stort ansvar«

Första förslagen om framtidens sjukvård börjar ta form

Ny vårdagaranti lovar bedömning inom tre dagar

»Förslaget kommer sätta ytterligare press på primärvården«

Regeringen föreslår förstärkt, professionsneutral vårdgaranti