Behovet av uppdaterade etiska riktlinjer för telemedicin diskuterades vid World Medical Associations (WMA) rådsmöte i Riga, Lettland. WMA definierar telemedicin som att praktisera medicin på distans, där diagnoser och behandlingsrekommendationer baseras på patientdata och annan information som överförts via telekommunikation – med andra ord ett begrepp som även rymmer digitala vårdmöten som sker via chatt eller video. 

Under rådsmötet enades delegaterna om att telemedicinen, genom dess möjlighet att nå patienter som har begränsad tillgång till medicinsk hjälp, har potential att förbättra hälso- och sjukvården. Ett utkast till etiska riktlinjer togs fram och ska presenteras under WMA:s generalförsamling i Reykjavik i oktober, uppger organisationen i ett pressmeddelande.

Andra frågor som diskuterades under rådsmötet gällde läkarassisterat självmord, medicinsk turism samt WMA:s abortpolicy. Även dessa ämnen kommer att tas upp igen för vidare debatt och beslut under generalförsamlingsmötet i oktober.

Läs också:

»Inget vetenskapligt stöd för att ställa diagnos digitalt«

Principer för digitala vårdmöten i Uppsala fastställda

Digital vård ska utredas