Karl-Henrik Grinnemo. Foto: Privat 

Under måndagen beslutade Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen att fälla Paolo Macchiarini och ytterligare sex forskare för oredlighet i forskning. Ärendet gäller sex vetenskapliga arbeten som rör transplantation av syntetisk luftstrupe.

En av dem som nu fälls för oredlighet är Karl-Henrik Grinnemo, en av de fyra visselblåsare som först larmade om oegentligheter i Paolo Macchiarinis forskning. Han är mycket kritisk till Karolinska institutets beslut.

– Det här är bara ett fortsatt led i Karolinska institutets repressaliekultur. Man är bara ute efter att rädda sitt eget skinn helt enkelt, och då trycker man till dem som faktiskt identifierat den här oredliga forskningen som Paolo Macchiarini har ägnat sig åt. Det är på något sätt väntat att de skulle göra på det här sättet, säger Karl-Henrik Grinnemo till Läkartidningen.

Du fälls för din medverkan i en Lancet-artikel från 2011. Vad har du för tankar kring det?

– Jag var medförfattare till Lancetarbetet 2011, och mitt bidrag var att jag skrev den första sjukdomshistorien när patienten skrevs ut efter en månad på Karolinska universitetssjukhuset. Den sammanfattningen stämmer och den står jag för fortfarande.

– Artikeln skickades till New England Journal of Medicine men skickades senare till Lancet, och då modifierades den text jag hade skrivit av Paolo Macchiarini i enlighet med den sjukdomshistoria som jag trodde stämde. Patenten vårdades då på Island och jag hade ingen aning om hur patienten mådde, utan fick lita på att Paolo Macchiarini talade sanning. Jag hade inte tillgång till att gå in och kontrollera patientjournalen eftersom jag inte hade någon patient–läkarrelation. Det var först när vi (Karl-Henrik Grinnemo och övriga visselblåsare, red:s anm) gick igenom det här 2013 som vi uppdagade att det inte stämde.

Hur tycker du att Karolinska institutet borde ha agerat i den här utredningen och i bedömningen av de nu aktuella artiklarna?

– Till att börja med ska Karolinska institutet inte fatta ett beslut i det här ärendet. Det är som att låta motståndarlagets coach bedöma om det är straff eller inte. De (KI) har själva visat att de inte varit förmögna att fatta ett enda vettigt beslut under hela den här resans gång. De har ljugit och hållit på med trakasserier hela vägen. Att de ens får möjlighet att fatta beslut i det här ärendet är för mig en gåta.

Hur ska du gå vidare nu?

– Jag ska ta kontakt med min jurist och höra hur vi ska gå vidare. Jag vet inte ens på vilket sätt man kan överklaga detta – men sista ordet är inte sagt, det kan jag säga dig.

Läs mer:

Visselblåsare en av sju forskare som fälls i stor Macchiarini-utredning

Paolo Macchiarini publicerar nya forskningsresultat

Forskningsfusk konstateras i sex Macchiarini-artiklar

Inget åtal mot Paolo Macchiarini – går inte att bevisa brott

KI fäller Macchiarini och tre medförfattare för forskningsfusk

Sakkunniga sågar Macchiarini-arbeten

KI: Macchiarini skyldig till forskningsfusk