Sedan i slutet av förra året testas en pilotmodell med en närakut i anslutning till Östra sjukhuset (bilden) i Göteborg. Foto: Marie Ullnert

I slutet av förra året öppnade en närakut vid Östra sjukhuset som ett pilotprojekt. Närakuten tar emot patienter som kommer till akutmottagningen eller till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, men bedöms kunna tas om hand på primärvårdsnivå.

– Vi har inget emot att man testar att lägga en primärvårdsakut intill en sjukhusakut och att dessa samarbetar. Men patienten ska själv kunna välja vilken av dörrarna han eller hon går in igenom, säger överläkaren Christina Sjöberg, ordförande för Läkarföreningar i Väst som samlar de fyra läkarföreningarna i Västra Götalandsregionen.

Enligt en simulering som regionen har gjort behövs 15 närakuter. De flesta ska byggas vid sjukhus, men några planeras vid vårdcentraler. Var är ännu inte bestämt. De beskrivs som en förstärkning av den nära vården och ska ersätta de nuvarande jourcentralerna.

En ny pilotnärakut planeras i Taunumshede/Strömstad, och kommer troligen starta till hösten. Om några veckor väntas den första utvärderingen av försöket på Östra sjukhuset.

– Vi inväntar utvärderingen innan vi går framåt i skarpt läge och lägger fram förslaget till regionfullmäktige. Vi vill veta mer. Är de kostnadseffektiva? Är det ett bra sätt att bygga upp den nära vården? Blir det bättre handläggning? säger handläggaren Levi Siljemyr.

Hittills är signalerna positiva, enligt honom.

– Invånarna och patienterna är väldigt nöjda och det är medarbetarna på närakuten, barnakuten och vuxenakuten också. Ungefär 15 procent av det som tidigare handlagts på akutmottagningarna handläggs nu på närakuten – troligtvis med bättre resultat.

Men läkarföreningarna är skeptiska till modellen av flera skäl.

– Vi tycker att närakuterna bättre borde utgå från patienternas behov av nära vård när vårdcentralerna har stängt. Vi tycker också att det aktuella konceptet som testas är knepigt. Som det är nu upplever vi att det handlar mer om att avlasta akutsjukhusen än om patienternas behov, säger Christina Sjöberg.

Läkarföreningarna har även reagerat över ett förslag om att låta distriktsköterskor från primärvården göra en så kallad »spot-check«, en initial snabbedömning av patienterna som sedan skickas vidare till akutmottagningen eller närakuten. Läkarföreningarna är kritiska – och har begärt central förhandling i frågan.

»Detta förslag är att betrakta som införande av remisstvång till akutmottagningarna i lightversion, stick i stäv med Anna Nergårdhs helt nyligen presenterade utredning. Vi anser att patienter själva är förmögna att avgöra om de ska söka till en sjukhusakutmottagning respektive en närakut«, skriver de om förslaget.

– Vi tycker det är olämpligt att införa ytterligare ett steg. Det skulle innebära en fördröjning för patienten innan den kommer till rätt vårdnivå. Och det är en grannlaga uppgift att göra bedömningen – det kräver mycket utbildning och erfarenhet av akutsjukvård, säger Christina Sjöberg.

Läs mer:

Ny handlingsplan för omställningen av vården i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen vill ställa om sjukvården

Så ska sjukvården organiseras i Göteborg

Traumasjukvården i Västra Götaland ska samordnas

Nya närakuter ska avlasta akutmottagningarna i Stockholm