I april i år fick Karolinska universitetssjukhuset en ny styrelse. De styrande allianspartierna i Stockholms läns landsting ansåg att det behövdes en omstart efter turbulensen kring skenande konsultkostnader, misstänkt jäv, brister i arbetsmiljö och felaktig teknisk utrustning vid Nya Karolinska Solna.

Ny ordförande blev Håkan Sörman, tidigare vd vid Sveriges Kommuner och landsting. Nu uppger han att sjukhusets nya styrelse ska se över den verksamhetsmodell som införts vid sjukhuset.

Verksamhetsmodellen, med patientflöden och en tematisk organisation som bygger på värdebaserad vård, är ifrågasatt från läkarhåll. Sjukhusets lokala läkarförening har bland annat uttryckt kritik mot att man övergett den klassiska klinikstrukturen. 

– Den gamla styrelsen fattade beslut om införandet och nu säger vi i den nya styrelsen att när det nu har framkommit synpunkter som delvis är ganska allvarliga, från bland annat läkarhåll, så måste vi ta del av dem ordentligt och se om vi ska göra förändringar. Det tycker jag är självklart, säger Håkan Sörman till Läkartidningen.

– Hur mycket och var man ska skruva kan vi inte säga än, men vi har ett vårdutskott inom styrelsen som under ledning av Kjell Asplund ska svara för det arbetet. Verksamhetsmodellen är Karolinskas eget beslutsområde. Vi i styrelsen är därmed fria att göra de utvärderingar vi vill, fortsätter han.

Vilka problem har styrelsen identifierat i verksamhetsmodellen?

– Det vi bland annat måste undersöka närmare är hur frågan om hur beslutsfattande fungerar ute i första linjen, och vilka som finns med i de konkreta beslutssituationer som är navet i det här.

Yvonne Dellmark, ordförande i läkarföreningen vid Karolinska universitetssjukhuset, välkomnar att styrelsen nu ska göra en utvärdering.

– Det är glädjande att styrelsen intresserar sig och börjar titta på vilka konsekvenser den nya verksamhetsmodellen har för att sedan kunna göra ett omtag om det behövs.

– Den nya verksamhetsmodellen skapar oklara beslutsvägar som gör att det är svårt att få ut information, det är svårt att veta vem som har mandat att fatta vilket beslut. Vissa beslut fattas i grupp tillsammans, det blir otydligt i verksamheten, säger Yvonne Dellmark.

En annan kritik från läkarhåll handlar om bristen på bland annat administrativa arbetsplatser och omklädningsrum i det nya sjukhuset. Enligt Håkan Sörman är lokalfrågan prioriterad.

– Egentligen är det så illa att man redan under planeringen av sjukhuset sparade bort en del av de här lokalerna och funktionerna för personalen. Det är ingen bra situation, konstaterar han.

Ett alternativ som föreslagits är att sjukhuset för dessa ändamål ska hyra lokaler i byggnaden Princeton, som nu är under uppförande på sjukhusområdet. Men Håkan Sörman ställer sig tveksam till om det är den bästa lösningen.

– Även om man skulle gå på alternativet med Princeton, som innebär att man skulle låsa sig i 15 år till ganska höga kostnader, så har vi ju ingen lösning som fungerar förrän om ett par år i alla fall. Vi måste ha en tillfällig lösning, och då är egentligen den gamla sjukhusbyggnaden den enda möjligheten, men det måste göras på bästa sätt. Jag delar intrycket av att det är ganska långt dit, tar tid att förflytta sig och är besvärligt, säger Håkan Sörman och fortsätter:

– Vi måste lösa frågan långsiktigt också och vi ska ha ett möte i styrelsen efter midsommar kring det här. Då ska vi få lite mer besked av landstinget centralt om vad deras helhetsöversyn innebär, men jag är angelägen om att man har kvar alternativet att faktiskt bygga ett nytt hus i anslutning till Nya Karolinska som täcker de här behoven. Jag tror att det är ganska realistiskt, men det får förstås vägas mot vad det kostar. Vi bör kunna lämna besked i augusti om hur vi löser det, både kort- och långsiktigt.

Yvonne Dellmark är positiv till idén att bygga nya lokaler i närmare anslutning till NKS.

– Det är bra att gamla Karolinska finns kvar, men det ligger för långt bort ens för att vara en bra nödlösning. Det som avgör är gångsträckan och vilken tid det tar att gå till lokalerna.

– Jag tror också att den absolut bästa lösningen på sikt vore att hitta nya lokaler, antingen att man bygger eller får tillgång till andra lokaler. Man kan tänka sig olika sätt – ett kan vara att man minskar uppdraget i NKS-huset så att nödvändiga ytor kan skapas i huset. Annars måste man skapa nya lokaler i direkt anslutning, för det är inte ett komplett sjukhus för den verksamhet som är tänkt att bedrivas där i dag.

Läs också:

S: Återinför klinikerna på Karolinska

Yvonne Dellmark: »Se över hela Karolinskas uppdrag«

Här är Karolinskas nya styrelse

Karolinskas styrelse ger upp

Efterlyses: 1 200 kontorsplatser för läkare – arbetsmiljön på Nya Karolinska oroar läkarföreningen

Läkarföreningen anmäler NKS till Arbetsmiljöverket

SBU:s kartläggning av metoden värdebaserad vård tolkas olika

SBU: Brister finns i forskningen om värdebaserad vård