Som Läkartidningen tidigare har berättat står Sahlgrenska inför ett tufft ekonomiskt läge. Årets första kvartalsrapport visade på ett underskott om 114 miljoner kronor, och sjukhusstyrelsen fattade i april beslut om åtgärder för att få budgeten i balans.

Samtidigt har larmen om en pressad arbetsmiljö och brist på vårdplatser duggat tätt. När sjukhuset nu väljer att inte förlänga 118 läkares vikariat när de löper ut efter september månads slut är kritiken från medarbetarna därför hård, skriver Göteborgs-Posten.

Enligt Per Albertsson, områdeschef för område 6 (som bland annat omfattar kardiologi, medicin och neurosjukvård), rör det sig dock inte om nedskärningar utan om att återgå till »normala nivåer«:

– Under 2017 utökade vi våra tjänster med 140 läkare för att vi trodde att det skulle öka vår produktion på sjukhuset, men vi har inte sett att vi fått den produktion vi hoppades på, säger han till Göteborgs-Posten och fortsätter:

– Vi tror inte att dessa tjänster som försvinner kommer att påverka personalen eller våra patienter.

Läs mer:

Sahlgrenska fortsätter att backa ekonomiskt

Läkare kritiska till anställningsstopp på Sahlgrenska 

Östra sjukhuset: Tvärfacklig anmälan om situationen på operationsavdelning

Tvärfackligt arbete svetsar samman

Ny rutin på Sahlgrenska ska förbättra arbetsmiljön på akuten

IVO inleder tillsyn av Sahlgrenskas akut

Personalen ber IVO granska akuten på Sahlgrenska

Tvärfacklig anmälan mot situationen på hårt pressad akut