Det höga trycket på Sunderby sjukhus akutmottagning innebär långa väntetider. Det är ovanligt för sjukhuset, som normalt sett har ganska korta sådana.

Mattias Morin, verksamhetschef för akutmottagningen på Sunderby sjukhus, tror att stängningen av Luleås jourcentral på veckodagarna kan spela in.

– Det är svårt att belägga statistiskt, men känslan är att förändringar av öppettider på jourcentralen har med saken att göra. Man har informerat medborgarna att i veckorna är det stängt och på helgerna har vi öppet, men det folk kommer ihåg är att »vi har stängt«. Och då söker man sig inte till primärvården i första hand, utan man söker sig direkt till akutmottagningen, säger han.

Mattias Morin har genom Region Norrbotten vädjat till allmänheten att i första hand vända sig till 1177 eller hälsocentralen, om situationen inte är akut. Men han tror att läget på akuten kan ha fler orsaker också. 

– Jag tror att det finns en attitydförändring hos medborgarna; man har inte riktigt samma förtroende för primärvården som man tidigare har haft. Och vi har en problematik här uppe med att det är svårt att bemanna med distriktsläkare, vilket gör att det är svårt att få tider i primärvården.

Jourcentralen i Luleå är dock inte bara vardagsstängd över sommaren, utan har varit det sedan februari och ska vara det året runt. 

– Man går ut med en informationskampanj och sedan gör man inte mer. Jag tror att när man gör sådana här förändringar måste man informera återkommande för att man ska lära sig vilka öppettider som gäller, säger Mattias Morin.

Kristina Myhr-Eriksson, chef för närsjukvården i Luleå och Boden, tror också att regionen kanske måste gå ut med mer information. Men hon är tveksam till att stängningen av jourcentralen under veckodagarna har så stor betydelse. 

– Akuten har en tuff situation i vilket fall som helst, mest beroende på att det är ont om vårdplatser, säger hon.

Hon har följt statistiken över hur patienterna rör sig mellan vårdinstanserna. Och fram till maj fanns inget som tydde på att typiska primärvårdspatienter sökte sig till akuten i stället.

Att trycket på akuten ökar under sommaren tror hon kan ha andra förklaringar.

– Jag tror att människor under semestern vill ha hjälp fort och man kanske inte alltid vet vart man ska söka sig. Man kan se tendensen att människor kanske inte alltid ringer först, utan man åker till akuten och hoppas få hjälp där.

 

Läs även:

Tidsgräns klar för bonus till distriktsläkare i Norrbotten

»Stanna kvar«-premie införs i Norrbotten

»Stanna kvar«-premie föreslås för distriktsläkare i Norrbotten

4 000 kronor ska locka allmänläkare till Gävleborg 

Dalarna vill locka läkare till primärvården med lönelyft

Högre löner ska minska hyrbehovet i Kronoberg