Sveriges Radio rapporterar att det under förra året registrerades 44 patienter med skottskador i Malmö, vilket är mer än dubbelt så många jämfört med 2015. Under det första halvåret i år är siffran 24 patienter.

– Typiska skador är ofta att de siktar mot bålen. Det skjuts mot bröstkorgen, det skjuts mot buken. Beroende på var de träffar där, blir det olika skador, säger Pauline Djerf, överläkare på kirurgen vid Skånes universitetssjukhus, till Sveriges Radio.

Enligt Sveriges Radio syns också en ökning av antalet skottskadade patienter nationellt under de senaste åren. Enligt den senast tillgängliga riksstatistiken från Svenska traumaregistret registrerades 263 patienter med skottskador 2016. Det är 109 patienter fler jämfört med 2014.

Skottskadade patienter kan, förutom resurskrävande vård, också innebära utmaningar vad gäller säkerheten på sjukhuset. På grund av en eventuell hotbild kan det handla om att avdelningar behöver låsas och att patienter måste bevakas.

Läs fler artiklar om säkerhet och hot och våld i vården:

Livvakt: Öppenheten i vården en utmaning för säkerheten

Sjukhusläkarna: Beväpnade skyddsvakter kan behövas på akuten

ST-läkare överfölls av patient: »Allt hände så snabbt«

När ska man anmäla hot och våld?

Journal via nätet ökade rädslan på akuten

Hoppfullt efter möte om hot och våld i akutsjukvården

SLF vill se åtgärder mot hot och våld