– Förra veckan började vi se en tillströmning av framförallt äldre patienter som hade symtom baserat på värmen: yrsel, komplikationer av kroniska sjukdomar som hjärtsvikt, infektioner, hyponatremi, you name it. Och det fortsätter, så vi har fortfarande ett ansträngt vårdplatsläge, säger biträdande sjukhusdirektör Liselott Sjöqvist.

70–80 procent av akutfallen på medicinakuten vid Västmanlands sjukhus i Västerås uppges vara relaterade till värmen. Det gör också att vårdplatssituationen är ansträngd. En del patienter blir så dåliga att de kräver intensivvård. Ett annat exempel på problematiken är att trycket på korttidsboende ökat kraftigt och att utskrivningsklara patienter därför ligger kvar på sjukhuset.

Liselott Sjöqvist säger att det nu är extra viktigt med kommunala insatser och att primärvården engagerar sig i denna.

– Förra veckan skickade jag ut ett vädjande mejl till alla vårdcentraler som ansvarar för kontakter med särskilda boenden och äldreboenden, att de skulle vara mer aktiva i kontakten med kommunsjuksköterskorna och gå igenom läkemedelslistorna. Att de skulle se till att patienterna är nutrierade och får vätska. Man kan hänga dropp på ett äldreboende också om man vill. 

Och läkemedelsgenomgångar är extra viktiga nu?

– Ja jätteviktiga. Många av patienterna står ju på diuretika och sådana saker.

Liselott Sjöqvist förstår dock att primärvården är ansträngd, speciellt i semestertider.

– Men jag skulle vilja att man fokuserade på de här patienterna, framförallt på boendena, säger hon.

För tre år sedan tog Region Västmanland tillsammans med kommunerna fram en handlingsplan för värmeböljor. Västerås stad har också gjort ett utskick med råd och stöd till över 4 000 invånare över 80 år som saknar kommunala insatser.

I veckan väntas mer värme. Hur ser vårdens utsikter ut?

– Jag kan ju säga att det är en himla tur att vi har bra medarbetare som ställer upp för varandra vid sjukdom. Vi måste ju ta hand om patienterna, men man skulle ju önska att man fick lite mer hjälp från primärvården. Kommunsjuksköterskan gör så gott hon kan, men hon behöver ju stöd av familjeläkarna.

Enligt Socialstyrelsen klarar sjukvården över lag den ihållande höga värmen bra. Myndigheten har inte noterat någon ökning av skador.

– Några sjukhus har fått lite fler besök, men inget de inte kan hantera, säger Agneta Holmström på Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning, till SVT Nyheter.

Hur är det där du arbetar? Kommentera nedan.

 

Läs även:

Han skapar tid för läkemedelsgenomgång: »Det är roligare att sätta ut mediciner än att sätta in«

Den höga värmen påverkar både patienter och personal i sjukvården

Något högre tryck på vården i storstäderna

Stockholmsvården pressad – då öppnar intensivakuten

Värmeböljan ett problem för vården