Stockholms läns landsting konstaterar att akutmottagningarna sett fler värmerelaterade fall, såsom uttorkning, yrsel eller förstoppning.

Arbetsmiljön i Stockholmssjukvården har också påverkats av värmen med rapporter om varma lokaler. Landstingets chefsläkare har diskuterat saken med landstingets fastighetsbolag Locum. Företaget har lovat att prioritera åtgärder för att minska värmen i lokalerna. 

Efter en ansträngd vårdplatssituation på akutsjukhusen i Stockholm i början av månaden, har situationen återgått till en mer normalt låg sommarnivå. Knappt 2 200 vårdplatser är öppna, att jämföra med omkring 3 400 annars.

»Antalet bemannade vårdplatser den här veckan ligger i nivå med vad vi hade motsvarande vecka förra året. Trots det skulle vi önska att ha ytterligare cirka hundra vårdplatser öppna framförallt på akutsjukhusen och på geriatriken«, skriver Patrik Söderberg, chefläkare för Stockholms läns landsting, i ett mejl till Läkartidningen på måndagen.

De höga temperaturerna i östra Svealand från förra veckan kommer också tillbaka denna vecka. SMHI har utfärdat en klass 2-varning i Stockholm, Uppland och Västmanland, vilket betyder extremt höga temperaturer.

Region Skåne har, trots en varm vecka, hittills klarat sig ganska lindrigt undan.

– Skånes universitetssjukhus har gått igenom sin besöksstatistik, och de har ungefär samma antal besökare som tidigare år. Helsingborgs lasarett skriver att de inte verkar ha påverkats av värmen, säger Jimmy Gottfridsson, pressekreterare i Region Skåne.

Han har ännu inte fått några rapporter från Kristianstad och Ystad. I förra veckan meddelade dock regionen att Centralsjukhuset Kristianstad hade noterat en viss ökning i antalet patienter på grund av värmen.

Även om förra veckan var ovanligt i varm i större delen av Sverige var Skåne inte särskilt drabbat. Men nu har SMHI gått ut med en klass 1-varning. Även i Blekinge, Småland och Östergötland är varningar utfärdade, där Östergötland och Kalmar län (bortsett från Öland) dessutom har en klass 2-varning.

I Västra Götaland är trycket på vården lite spritt. Efter ett chefläkarmöte på måndagen var det ingen som hade sett en direkt effekt av värmen.

– På fråga till sjukhusen var det ingen som såg en koppling till värmen. Men sista tiden har det varit ganska måttligt varmt, säger Lars Rex, tillförordnad regionchefsläkare.

NU-sjukvården, Kungälvs sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus har en något mer ansträngd situation än Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus och Alingsås lasarett.

Vad beror det på?

– Det har gått in i sommaren med lägre vårdplatsantal, så de har sämre förutsättningar än tidigare år. Sedan ligger ju Kungälv och NU-sjukvården nära kusten, och de har ett högre befolkningstryck på sommaren, säger Lars Rex.

Han påpekar också att nu väntas högre temperaturer runt 30-strecket även i västra Sverige, vilket kan förändra läget.

 

Läs även:

Något högre tryck på vården i storstäderna

Stockholmsvården pressad – då öppnar intensivakuten

Värmeböljan ett problem för vården

Läkarföreningen anmäler Karolinskas intensivakut

Läkare på akuten varnar för strömavhopp från Karolinska

Läkare: Backa bandet för Karolinskas intensivakut

Nästan tomt på Karolinskas intensivakut – läkare sysslolösa

Planeringen för intensivakuten vid NKS

Intensivakutens kirurger ska rotera på andra sjukhus

NKS satsning på intensivakut hotar läkarutbildning