Karolinska institutets rektor, Ole Petter Ottersen. Foto: Erik Cronberg

I juni fälldes kirurgen Paolo Macchiarini och sex medförfattare för oredlighet i forskning. Beslutet gällde sex vetenskapliga artiklar, rörande transplantation av syntetiska luftstrupar. Bland de fällda medförfattarna fanns en av de fyra visselblåsarna i oredlighetsärendet på Karolinska institutet (KI). Därtill klandrades 31 medförfattare, medan fem helt friades.

Men ingen av medförfattarna ska ha fått yttra sig gällande det senaste beslutet, trots att de har haft invändningar mot sådant de uppfattar som sakfel och oriktiga påståenden. Till Dagens Nyheter säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, att de anklagade självklart skulle ha fått göra yttranden.

– Det står rätt upp och ner i förvaltningslagen paragraf 25. Det finns ingen möjlighet att strunta i det.

Tidigare uttalanden om att KI:s beslut inte skulle gå att överklaga är också något som Olle Lundin menar är fel. Även om de svenska beslutsreglerna för universitet och högskola är begränsade, finns exempelvis Europakonventionen som Sverige måste förhålla sig till.

Till Förvaltningsrätten har dock överklaganden lämnats där det påpekas att en av de fem personer som deltagit i KI:s granskning är jävig. Denne var rådgivare i en fråga gällande Paolo Macchiarinis första omtalade transplantation i Sverige. Här menar Olle Lundin att även om personen inte skulle visa sig vara jävig, är det tveksamt om det var lämpligt att hen deltog i utredningen.

KI:s rektor Ole Petter Ottersen får nu också misstankar riktade mot sig själv gällande oredlighet. Det handlar om en studie publicerad i The Journal of Neuroscience år 1999 där han var medförfattare. Två av varandra oberoende expertkällor menar att en bild har duplicerats missvisande tre gånger; att bilderna är helt identiska. Misstankarna har också framförts på webbplatsen Pubpeer, där medlemmar diskuterar och granskar forskning.

– Jag har inte hunnit titta närmare på det där, men det kan gott ha hänt. Och det är ett exempel på att medförfattare till en publicerad vetenskaplig text, det vill säga jag, inte har varit observant, säger Ole Petter Ottersen till Dagens Nyheter.

I en kommentar på Karolinska institutets webbplats skriver Ole Petter Ottersen att det experiment som har ifrågasatts utfördes på ett laboratorium i Paris, alltså inte hans eget, och att han nu har kontaktat huvudförfattaren för att »utreda vad som har hänt«.

 

Läs även:

Visselblåsare en av sju forskare som fälls i stor Macchiarini-utredning

Fällda visselblåsaren: »Det här är ett fortsatt led i KI:s repressaliekultur«

Paolo Macchiarini publicerar nya forskningsresultat

Forskningsfusk konstateras i sex Macchiarini-artiklar

Inget åtal mot Paolo Macchiarini – går inte att bevisa brott

KI fäller Macchiarini och tre medförfattare för forskningsfusk

Sakkunniga sågar Macchiarini-arbeten

KI: Macchiarini skyldig till forskningsfusk