– Vi har ett rätt så ansträngt vårdplatsläge med överbeläggningar och utlokaliseringar, säger Marga Brisman, biträdande regionchefläkare i Västra Götaland.

Är det mer än normalt?

– Jag tycker vi har haft en lite längre period den här sommaren. Det är nog något mer ansträngt nu än tidigare. 

Enligt Marga Brisman är trycket ganska jämnt fördelat över regionen. Förvaltningarna har haft ett extra möte för att diskutera hur man ska hjälpa varandra, och ibland behöver personal ta extra pass. Däremot har ingen mer genomgripande förändring behövts, såsom omstyrda ambulanser.

Det var däremot en åtgärd som Stockholms läns landsting fick ta till tidigare i veckan. I måndags berättade Läkartidningen att situationen på akuterna i Stockholm varit pressad under föregående vecka, i synnerhet på Danderyds sjukhus. Det gjorde att den högspecialiserade intensivakuten på Karolinska universitetssjukhuset i Solna tillfälligt fick bredda sitt uppdrag.

– Det var en begränsad åtgärd. Vi avbröt den i förtid, så det blev bara ett dygn. Det handlade om fem ambulanser som normalt sett skulle ha hanterats på Danderyd som i stället åkte in till intensivakuten, säger landstingets chefläkare Johan Bratt.

Att intensivakuten tillfälligt får ett utökat uppdrag – är det en lösning du ser kan användas mer i framtiden?

– Trycket inom akutsjukhusen varierar mycket, och de har väldigt tät kontakt med varandra. Det finns en rad olika åtgärder man kan vidta. Egentligen är varje tillfälle unikt, man kan inte säga att vi har några standardåtgärder.

Förra veckan var 2 200 vårdplatser öppna, vilket kan jämföras med ordinarie 3 400, rapporterar Svenska Dagbladet. Karolinska universitetssjukhuset hade den sämsta situationen med 650 stängda vårdplatser. I Solna tvingades man stänga samtliga fyra platser på intermediärvårdsavdelningen, IMA, på grund av läkarbrist. Normalt skulle bara en av platserna vara stängd.

Nu är läget i Stockholms läns landsting överlag något bättre. Trycket på akuterna har minskat, vilket inte är ovanligt i mitten av juli. Och antalet vårdplatser är på ungefär samma nivå som förra sommaren, säger Johan Bratt.

Även Region Skåne har i stort sett lika många vårdplatser öppna som förra sommaren. Det meddelar regionens tjänsteman i beredskap i ett mejl till Läkartidningen. 

Besöken på akutmottagningarna har varit ungefär lika många som tidigare somrar och ambulanssjukvården har inte behövt dirigeras om. Men Centralsjukhuset Kristianstad har märkt av ett något högre tryck, främst på grund av att äldre personer påverkats av värmen.

Läs även:

Stockholmsvården pressad – då öppnar intensivakuten

Värmeböljan ett problem för vården

Läkarföreningen anmäler Karolinskas intensivakut

Läkare på akuten varnar för strömavhopp från Karolinska

Läkare: Backa bandet för Karolinskas intensivakut

Nästan tomt på Karolinskas intensivakut – läkare sysslolösa

Planeringen för intensivakuten vid NKS

Intensivakutens kirurger ska rotera på andra sjukhus

NKS satsning på intensivakut hotar läkarutbildning