Sammanställningen presenteras i en rapport från The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NASEM), som The Lancet refererar till. NASEM är en amerikansk paraplyorganisation som samlar respektive organisation för de olika vetenskapliga ämnena.

Rapporten hänvisar till undersökningar gjorda vid olika universitet. En bild som framkommer är att de kvinnliga medicinstudenterna tycks vara mer utsatta för sexuella trakasserier än naturvetenskaps- och ingenjörsstudenter. 

Vid exempelvis University of Texas hade 20 procent av kandidat- och masterstudenterna inom andra naturvetenskapliga ämnen upplevt sexuella trakasserier från överordnade, medan motsvarande siffra bland medicinstudenterna låg på 40 procent. Vid The Pennsylvania State University var resultaten liknande. 33 procent av alla kandidatstudenter, 43 procent av alla masterstudenter, och 50 procent av medicinstudenterna hade utsatts.

NASEM:s rapport visar också att 58 procent av alla kvinnliga medarbetare inom högskolevärlden har erfarit sexuella trakasserier.

Organisationen ser att sexuella trakasserier är vanligast i vissa miljöer där de tolereras i högre utsträckning, såsom kirurgi och akutmedicin vilka ofta är mansdominerade och hierarkiska. Det har i vissa fall utvecklats arbetsplatskulturer där trakasserier normaliserats och där kvinnor förväntas genomlida dem för att nå framgång.

Rapporten föreslår en rad saker för att förebygga sexuella trakasserier, såsom nolltolerans, bättre transparens i organisationen, och att kvinnor representeras i större utsträckning på alla nivåer.

 

Läs även:

Läkare vill se #metoo-samarbete mellan region och universitet

Pin ska visa stöd för #utantystnadsplikt: »Den ska vara en blinkning i vardagen«

Fler stöttar uppropet #utantystnadsplikt

Debatt: #utantystnadsplikt vill se handling

1 500 manliga läkare samlas i upprop: »Tillsammans kan vi skapa förändring«

Initiativtagare till #utantystnadsplikt: »Viktigt att få med sig män«

10 400 läkare skriver under uppropet #utantystnadsplikt

Läkarstudenter vittnar om trakasserier: »Han undrade om jag ville sova över med honom i jourrummet«

»Det är otroligt viktigt att stötta dem som faktiskt kliver fram«

Heidi Stensmyren om #metoo: »Det är viktigt att våga berätta«

Akademiska utbildar personal om våld mot kvinnor efter #metoo

Patienter samlas i upprop mot sexuella övergrepp inom vården