Det var på tisdagseftermiddagen som kylanläggningen vid Gävle sjukhus havererade. Johan Kaarme, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg, säger till Gefle Dagblad att det varit varmt i lokalerna:

– Ja, det är väldigt varmt på flera ställen och det kan vara jobbigt för både patienter och personal.

Därtill fanns en oro för viss medicinteknisk utrustning som måste hållas kyld. Sjukhusledningen valde därför inledningsvis att gå upp i stabsläge och under natten till onsdagen infördes begränsningar av röntgenverksamheten. 

– Det gällde undersökningar med magnetkamera och datortomograf. Endast akuta fall skulle undersökas, säger Johan Kaarme till Gefle Dagblad.

Under onsdagen lyckades man driftsätta just den delen av kylsystemet varför påverkan på röntgenverksamheten blev förhållandevis liten. Ingen patient ska ha kommit till skada och under onsdagen förbättrades situationen successivt:

– Verksamheten funkar som den ska och det är inga extrema temperaturer inomhus, säger Johan Kaarme till Sveriges Radio P4 Gävleborg.

Enligt uppgift till Läkartidningen var hela kylanläggningen igång igen på torsdagsförmiddagen.