Fallet som utlöst WMA:s kritik gäller avrättningen av en 19-åring som 2014 dömdes till döden för ett brott som begicks när gärningsmannen var 14 år. I domslutet hänvisas bland annat till en bedömning från Irans nationella rättsmedicinska organ, där den åtalade anses ha varit »mentalt mogen« vid tiden för brottet.

Enligt WMA är det djupt oetiskt och står dessutom i direkt strid mot internationell lag att på detta sätt göra läkare delaktiga i brottmål. Läkare som inom ramen för sitt rättsmedicinska uppdrag medverkar till mognadsbedömningar, vilka senare används som grund för att utfärda dödsstraff, bidrar i förlängningen till att underlätta avrättningar, skriver WMA:s företrädare i ett brev till Irans högsta ledare.

WMA hänvisar till uppgifter från Amnesty som visar att det nu altuella fallet var det fjärde sedan början av 2018 där en individ avrättas för ett brott som begåtts innan gärningsmannen fyllt 18 år. För närvarande hålls minst 85 unga fängslade i väntan på avrättning efter att ha bedömts som mentalt mogna.

»Iran har ratificierat FN:s barnkonvention, som absolut förbjuder användningen av dödsstraff mot personer som var under 18 år vid tiden för det brott de har dömts för«, skriver WMA:s företrädare och vädjar till iranska myndigheter att anpassa sin lagstiftning till internationella mänskliga rättigheter.

»Vidare har läkare en tydlig plikt att undvika all medverkan i tortyr och annan grym, omänsklig och kränkande behandling, inklusive dödsstraff«, skriver WMA också.

Läkarorganisationen vänder sig även till Irans nationella medicinska råd med en uppmaning om att öppet fördöma de mognadsbedömningar som tillhandahålls av landets rättsmedicinska organ, ta ställning för fundamentala medicinsk-etiska principer och utfärda sanktioner gentemot alla anslutna medlemmar som bryter mot dessa principer.