Bensodiazepiner används i första hand för att behandla ångest och sömnstörningar. Då risken att utveckla beroende och andra allvarliga biverkningar är stor rekommenderas främst korttidsansvändning – och till barn och unga under 18 år rekommenderas inte bensodiazepiner vid behandling av psykisk ohälsa över huvud taget.

Nu visar en registerstudie vid Karolinska institutet, publicerad i PLoS Medicine, att förskrivningen trots detta har ökat med 22 procent i åldersgruppen 0–24 år mellan 2006 och 2013. Enligt Sveriges Radio rör det sig om över 100 000 individer upp till 24 år som har fått preparaten, och i många fall har förskrivningen pågått över lång tid. Även efter att personer med epilepsi samt små barn som behandlats med bensodiazepiner mot feberkramper undantagits, framgår att en av tre i åldersgruppen 18–24 och en av fem under 18 år fått preparaten utskrivna i mer än sex månader.

– Det är alarmerande att så stor andel unga fick benzodiazepin förskrivet under mer än sex månaders tid. Det strider mot riktlinjerna, säger Anna Sidorchuk, forskare i social epidemiologi vid Karolinska institutet och studiens huvudförfattare, till Dagens Nyheter.

Till Sveriges Radio säger hon att det är viktigt att följa vad som händer med förskrivningspraxis rörande bensodiazepiner. Enligt Peter Salmi, sakkunnig vid Socialstyrelsen, beror dock den ökade förskrivningen främst på att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar:

– Det ökar inte för att man har sänkt en tröskel. Man har samma behandlingspraxis, säger han till Dagens Nyheter.

I studien framkommer också att en majoritet, 65 procent, av de barn och unga som fått bensodiazepiner under den studerade perioden fått preparaten förskrivna i primärvården eller hos andra vårdgivare som inte är specialiserade inom psykiatri.

– Vi ser samma trend internationellt, att allt mer förskrivningar sker i primärvården i stället för i psykiatriska vården. Detta gör det viktigare att se till att kunskapen om riskerna, inklusive långtidseffekter, finns även där, säger forskaren Anna Sidorchuk till Dagens Nyheter.

Socialstyrelsen arbetar för närvarande med en utvärdering av följsamheten till nationella riktlinjer för depression och ångest, som även omfattar läkemedelsanvändning bland barn och unga. Denna ska vara klar våren 2019.

Läs också:

Oroande ökning av ungas psykiska ohälsa