Meybod Kia, specialist i allmänmedicin och initiativtagare till Facebook-gruppen Läkare inom allmänmedicin. Foto: Katrin Trysell

När Meybod Kia, specialist i allmänmedicin, startade gruppen för fem månader sedan var han orolig för att den skulle bli »en liten spykopp«.

– Generellt är jag lite allergisk mot gnällighet och icke-konstruktiv, negativ energi. Men det har ju blivit helt motsatsen, vilket glädjer mig otroligt mycket. Det är väldigt mycket konstruktiva tankar och idéer, säger han och fortsätter: 

– Härom veckan var det några som skulle göra om hela triageringssystemet på sin vårdcentral och ville ha goda exempel på det. Då blev det en liten tankesmedja.

Just nu har gruppen närmare 1 300 medlemmar, allt från ickelegitimerade läkare till färdiga specialister som är eller har varit verksamma inom primärvård, över hela landet.

Förutom goda exempel på hur arbetet organiserats på olika vårdcentraler så delar medlemmarna också med sig av exempelvis sutureringshacks och smarta tips om hur man bemästrar olika journalsystem.

Meybod Kia hade själv saknat en plattform där allmänläkare kan utbyta kunskap och information. Mejlforumet Ordbyte, som funnits i många år, kände han inte till förrän alldeles nyligen.

– Det är synd att de inte har tagit det till exempelvis Facebook för att minska tröskeln till att komma in. Av den korta period som jag varit med där så ser jag att det är väldigt intressanta diskussioner.

Då och då lägger också Meybod Kia upp fiktiva så kallade zebrafall – det vill säga fall som visar sig vara något helt annat än det man kanske först tror.

– Man brukar ju säga att när man hör ljudet av hovar så tänker man oftast på en häst. Men det skulle ju faktiskt kunna vara en zebra, säger han.

Senaste fallet – inspirerat av en dokumentär på Netflix – var en äldre patient med skakningar i ena handen och kognitiva symtom, som fått en höftprotes av typen metall mot metall några år tidigare. 

I slutänden visade hen sig ha drabbats av koboltförgiftning på grund av att protesen orsakat förslitningar och höga halter av kobolt och krom i blodet.

De här fallen ska främst ses som underhållande medicinska tankenötter för att stimulera läkares nyfikenhet, påpekar Meybod Kia.

– Primärvården är kraftigt underfinansierad i dag, så det är lite önsketänkande att leta zebror när vi knappt kan ta hand om våra kroniskt sjuka patienter, konstaterar han.

Verkliga patientfall – avnamnade eller ej – avrådde en jurist nyligen läkare från att diskutera på exempelvis Facebook, i en artikel om vett och rätt för läkare på nätet i Läkartidningen.

 – Eftersom vi egentligen inte haft några riktiga patientfall uppe i gruppen, så har det här har inte varit något problem. Men jag ser det som att utbildning är för patientens bästa, säger Meybod Kia och fortsätter:

– Om någon skulle ta ett patientfall – där man tagit bort all personlig information – så är det ju främst för att utbilda sina kollegor och undvika att någon patient kommer i kläm i framtiden. Man kan också lösa det genom att låta en kollega någon annanstans i landet lägga upp det, så att det omöjligt kan spåras till en viss bygd eller vårdcentral.

Här hittar du Facebook-gruppen Läkare inom allmänmedicin.