Under våren och sommaren har Skaraborgs sjukhus tappat många sjuksköterskor. Nu måste sjukhuset, som finns på fyra orter, vidta åtgärder i Lidköping och Skövde.

– När vi nu kommer in efter semesterperioden är det främst akuta operationer och dagkirurgiska ingrepp vi kan göra. Patienter som vill nyttja vårdgarantin måste vi också vara behjälpliga med. Men patienter som behöver elektiv slutenvård får vi skjuta fram i både Skövde och Lidköping, säger Niklas Johansson, verksamhetschef över ortopedin.

Skaraborgs sjukhus kommer att ha en ortopedavdelning öppen i Skövde, mot normala tre. I Lidköping finns ett ledplastikcentrum där elektiv vård får skjutas fram, medan den akuta avdelningen kan hållas öppen. Åtgärderna har i nuläget inget slutdatum, men man räknar med att begränsningarna ska vara åtminstone under början av hösten.

Som Läkartidningen tidigare har berättat befinner sig ortopedin i Skövde i kris. Det beror i huvudsak på bristen på sjuksköterskor, något som gjorde att läkarna slog larm gällande patientsäkerheten, arbetsmiljön och risker för ytterligare avhopp. Problematiken har nu blivit mer påtaglig även i Lidköping. 

– Lidköping har varit lättare att bemanna genom åren. Men under våren har vi tappat personal där. I Skövde har vi haft besvärligare att bemanna under en längre tid, säger Niklas Johansson. 

Vad är anledningen till att sjuksköterskorna slutar i så stor utsträckning?

– Vi har avslutningssamtal med all personal. Tittar man på sjuksköterskor handlar mycket om lön. Det finns också medarbetare som slutar på grund av arbetstiderna. En tredje anledning är arbetsmiljön: slutar någon så känner man att man får mer att göra eller så blir steget kortare att själv söka sig någon annanstans.

För att locka tillbaka sjuksköterskor och försöka behålla de man fortfarande har, erbjuder nu sjukhuset en extra månadslön.

Nyligen blev det också klart att Niklas Johansson slutar som chef över ortopedin när en ersättare har hittats.

– Jag har tagit upp med min chef att jag vill kliva av uppdraget. 

Är det relaterat till den här problematiken?

– Jag vill egentligen inte gå in på varför. Jag har tagit det här beslutet och det är noga genomtänkt.

 

Läs även:

Läkarlarm: Ortopedin i Skövde i kris

Krisen på ortopeden i Skövde ska lösas »inom sjukhusets ramar«