Den högsta poängen man kan ta med sig från studier på gymnasienivå är 22,5 poäng. Inte vid något lärosäte i Sverige är det nödvändigt för att komma in på läkarprogrammet. Karolinska institutet ligger dock nära för den grupp studenter som kommit in i urvalsgrupp BII, det vill säga de som har kompletterat sina gymnasiepoäng. Där krävs 22,48.

Bland de vanligaste urvalsgrupperna har poängen för att komma in på programmet sjunkit hos alla lärosäten. I några få fall är det samma poäng som tidigare år. Det är en utveckling som liknar tidigare års.

Ett exempel är Örebro universitet, där poängen i urvalsgrupp BI (betyg som inte kompletterats) sjunkit från 21,51 förra höstterminen till 21,30 i år. I urvalsgrupp BII (kompletterade betyg) är det dock samma poäng som krävs, 21,80.

Högst betyg krävs för att komma in på Karolinska institutets läkarprogram med 21,98 i grupp BI och 22,48 i grupp BII. Det följs dock tätt av Lunds universitet. Båda lärosätena står för det högsta kravet på dem som antas genom högskoleprovet, då det krävs 1,75 av maximala 2,00.

Som Läkartidningen tidigare berättat har antalet förstahandssökande minskat något mellan höstterminen 2017 och höstterminen i år. Däremot har fler blivit antagna.

Det finns fler urvalsgrupper utöver BI, BII och högskoleprovet. Du hittar komplett statistik på Universitets- och högskolerådets webbplats.

 

Läs även:

Läkarutbildning lockar något färre

Lägre krav för antagning till läkarprogrammet