– Det här ser ut att vara ett av de största utbrotten som vi haft i Sverige, säger företrädare för Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Hittills har ett femtiotal fall konstaterats, men det finns misstankar om att lika många till är drabbade. Bland de drabbade finns både barn och vuxna.

Enligt Folkhälsomyndigheten rör det sig om ett nationellt utbrott som har en eller flera gemensamma smittkällor. Sannolikt rör det sig om en livsmedelsburen smitta, men enligt Folkhälsomyndigheten kan smittan även lokalt ha spridits från person till person via badvatten.

Tillsammans med de berörda smittskyddsenheterna och flera andra instanser arbetar Folkhälsomyndigheten nu för att utreda utbrottet – och framför allt identifiera smittkällan och förhindra fortsatt smittspridning.

EHEC – en tarmbakterie – kan orsaka blodiga diarréer och ibland allvarliga komplikationer som kan leda till njursvikt.