– Jag kan bara beklaga den uppkomna situationen men vi kan inte riskera att patienter drabbas av infektioner när vi inte kan garantera en steril miljö. Patientsäkerheten måste alltid komma i första hand, säger Johan Nilsson, verksamhetschef för Länsverksamhet ortopedi i ett pressmeddelande från Region Västernorrland.

Under vecka 31 kommer 20 personer att få sina operationer inställda.

– Alla de som drabbats kommer att få en ny tid för operation så snart som möjligt och de hamnar självklart inte sist i kön, säger Johan Nilsson.

Kirurgerna och den övriga operationspersonalen förstärker en avdelning vid Sollefteå sjukhus under tiden som operationerna är inställda.

Luftfuktigheten mäts flera gånger om dagen på sjukhuset. I nuläget överstiger luftfuktigheten i operationssalar och sterilförråd rekommenderade värden – trots att ventilationssystemet kör med full effekt har värden över 80 procents luftfuktighet uppmätts. Sjukhuset har även testat att höja temperaturen för att minska luftfuktigheten, men det har inte fungerat tillräckligt bra. Enligt sjukhuset går det inte heller att använda fristående luftavfuktare i operationssalarna på grund av infektionsrisker. Landstingsfastigheter kommer att besöka Sollefteå under onsdagen för att se om det är möjligt att göra något mer för att lösa problemet.

På sjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik är luftfuktigheten i operationssalarna bättre i nuläget, rapporterar regionen.

Normal luftfuktighet i juli är 70–80 procent. Men på många håll i landet ligger luftfuktigheten över 80, och på vissa håll till och med 90 procent. Det gör det till en extra gynnsam tillväxtmiljö för bakterier.

På flera akutsjukhus i Stockholm har operationer också fått skjutas upp på grund av den höga luftfuktigheten. 

– Vi tittar på vilka utrymmen som kan vara känsliga för hög luftfuktighet och vidtar åtgärder. Vi har täta kontakter med alla vårdgivare så att vi gemensamt kan lösa de problem som uppstår, säger Patrik Söderberg, chefläkare för Stockholms läns landsting i ett pressmeddelande.

Han påminner om att det är extra noga att följa basala hygienrutiner.

Ett hundratal avfuktare har placerats ut hittills och fler är på väg, skriver Stockholms läns landsting. Fläktar och kylaggregat har också ställts ut för göra värmen mer uthärdlig för personal och patienter. Inte ens de lokaler som har klimatanläggningar klarar att stå emot den extema värmen.  

Det allmänna vårdplatsläget i Stockholm beskrivs som ansträngt, och många äldre behöver läggas in på grund av värmen.