Med bara dagar kvar till valet den 9 september spurtas det nu i alla läger. Förra veckan presenterade Alliansen en gemensam satsning med 22 förslag för att stärka och förbättra hälso- och sjukvården – däribland att återinföra den så kallade kömiljarden, som ska kopplas till vårdgarantin.

På en presskonferens på måndagen kontrade Socialdemokraterna med att lova tre miljarder som ska gå till att korta vårdköerna.

– Man ska inte behöva oroa sig för att vården inte har tid, sa finansminister Magdalena Andersson vid presskonferensen enligt Dagens Nyheter

– Nu måste landsting och stat hjälpas åt för att se till att vården är en arbetsplats där fler vill arbeta, sa socialminister Annika Strandhäll enligt samma tidning.

Förslaget uppges innehålla såväl åtgärder för personalförsörjning som effektivare vårdprocesser och bättre vård för äldre, multisjuka patienter. Enligt Dagens Nyheter ska planen för hur pengarna ska göra bäst nytta tas fram i samverkan med bland annat patientföreningar och fackförbund.

Sveriges läkarförbund ser positivt på beskedet.

– Vi välkomnar satsningen. För att få till en reell förändring är det nödvändigt att satsningen görs i dialog med professionerna, säger förbundets ordförande Heidi Stensmyren i ett pressmeddelande.

Socialdemokraterna har tidigare i år också lagt fram förslag som bland annat innefattar ett mål om ytterligare 14 000 anställda i vården till 2022. Det förslaget beräknas kosta omkring tio miljarder kronor.

Dessutom vill partiet satsa på den nära vården med bland annat utökade öppettider vid vårdcentraler och närakuter, utveckla Vårdguiden 1177 och stärka rätten till fast läkarkontakt som ska ha ett övergripande och samordnande ansvar.

– Det är bra att Socialdemokraterna vill att patienter ska ha rätten till en fast läkare och att den fasta läkaren ska ha det övergripande ansvaret. En viktig del i detta är att patienter får välja att lista sig på en läkare, säger Heidi Stensmyren.

Läs också:

Alliansen presenterar gemensam satsning för vården

Politiker eniga om personalbristen i vården: »Vi har ingen vårdkris – vi har en personalkris«