Sjukhusen deltog 2017 i en studie som gjordes i regi av det amerikanska bolaget International Consortium for Health Outcomes Measurement (Ichom), skriver Dagens Nyheter. Studien gällde gråstarroperationer utförda i början av 2017. Det rör sig om ett projekt där man undersöker möjligheten att jämföra svenska data med internationella.

Informationen rörde exempelvis kön, ålder, patientens upplevelser och tillstånd före, under och efter operation. Totalt handlar det om 550 operationer på S:t Eriks ögonsjukhus och 490 på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Dagens Nyheter har inte hittat något tillstånd för studien hos Sveriges sex etikprövningsnämnder. I stället hänvisar båda sjukhusen till Nationella kataraktregistret, kvalitetsregistret som samlar data kring gråstarroperationer. Det är genom detta register, där medverkan är frivillig för patienterna, som Ichom har fått datan från sjukhusen. 

Avidentifierad information har gått från kataraktregistret till det irländska bolaget Icon, som har analyserat den och sedan skickat den till amerikanska Ichom.

»Vi har bedömt att kataraktregistrets tillstånd gäller och att det inte behövs en ytterligare prövning av etisk kommitté i detta projekt«, skriver S:t Eriks sjukhus vd Anders Boman i ett mejl till Dagens Nyheter.

Sahlgrenska universitetssjukhuset är av samma uppfattning.

– Vi har gjort bedömningen att de även täcker in de uppgifter som har levererats till Ichom, skriver Robert Olbe, verksamhetschef för ögonsjukvården, till tidningen. 

Anders Behnding, ordförande för Nationella kataraktregistret, menar att om reglerna följs kan data lämnas ut till en internationell studie. Men han tycker ändå i efterhand att en egen etikprövning kanske borde ha gjorts.

Helena Hallgren Lönn, kanslichef vid Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, säger att kataraktregistrets etikprövningstillstånd inte gäller för senare projekt som bygger på registrets information.

– Vi kan inte godkänna att man använder forskningsdata i framtida inte bestämda, obeskrivna projekt, säger hon till Dagens Nyheter.

På onsdagen begärde landstingsdirektören i Stockholm en extern juridisk utredning när det gäller utlämnandet av datan, för att reda ut frågan om tillstånd.

– Jag vill ha besked från en oberoende juridisk expert om S:t Eriks ögonsjukhus har lämnat ut patientuppgifter på det sätt som de uppges ha gjort för den här studien samt om de i så fall haft nödvändiga tillstånd för detta, säger landstingsdirektör Malin Frenning i ett pressmeddelande.

Bolaget Ichom är enligt Dagens Nyheter registrerat som ideell verksamhet. Det är grundat av professor Martin Ingvar på Karolinska institutet tillsammans med Michael Porter, professor i ekonomi vid Harvard Business School, samt konsultbolaget Boston Consulting Group, som i samband med byggandet av Nya Karolinska Solna bland annat har kritiserats för införandet av modellen med värdebaserad vård.

Karolinska universitetssjukhuset har tidigare haft ett samarbete med Ichom, vilket dock har avbrutits då sjukhuset inte anser sig behöva en tredje part för internationella jämförelser av vårdresultat.

 

Läs även:

Karolinska universitetssjukhuset bryter med ännu ett omstritt företag

Karolinska universitetssjukhuset fortsätter betala amerikanskt bolag

Stockholms läkarförening: »Viktigt att ta kontroll över Nya Karolinska«