Karolinska universitetssjukhuset har köpt konsulttjänster av bemanningsbolaget Nordic Interim för totalt 133 miljoner kronor mellan 2015 och 2018. Det aktuella bolaget vann 2015 en upphandling av tillfälliga toppchefer, så kallade interimschefer, men i en granskning gjord av Dagens Nyheter ifrågasattes upphandlingen, vilket Läkartidningen tidigare berättat.

Dagens Nyheter kunde bland annat visa att det inte bara var tillfälliga toppchefer som köpts in från det aktuella bolaget. Sjukhuset har också köpt in konsulttjänster för kortare uppdrag till stora belopp trots att detta inte framgått av upphandlingens anbudsförfrågan.

Detta kan enligt Dagens Nyheter röra sig om otillåten direktupphandling. Nu rapporterar tidningen att Konkurrensverket ska inleda en granskning.

– Vi kommer att begära in underlag och titta på avtalet och se vad det är man faktiskt har köpt. Vi kommer att ställa frågor till sjukhuset. Det handlar om stora belopp och har både ett enskilt och allmänt intresse och om överträdelser skett kan upphandlingsskadeavgift dömas ut, säger Malin de Jounge, enhetschef på Konkurrensverket, till Dagens Nyheter.

Läs mer:

Upphandling på Karolinska av tillfälliga toppchefer ifrågasätts

Karolinska presenterar åtgärdsplan efter konsultöversyn

Karolinskas styrelse har fortsatt förtroende för Melvin Samsom

Karolinska universitetssjukhuset: »Vi har brustit i våra rutiner«

BCG-fakturor på 57 miljoner till Karolinska saknar underlag

Karolinska inleder revision av konsultkostnader

Fakturor för 28 miljoner kronor kan inte förklaras