– Utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv är det inte lämpligt att tillåta personer som saknar medicinsk kompetens och som agerar utanför hälso- och sjukvården att utföra sådana här behandlingar. Vi föreslår därför en ny bestämmelse i patientsäkerhetslagen som begränsar detta, säger Louise Follin Johannesson, jurist på Socialstyrelsens rättsavdelning, i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till förslaget är ett uppdrag från regeringen att utreda behovet av ökat skydd vid skönhetsingrepp som kan innebära hälsorisker. Och nu har Socialstyrelsen kommit fram till att skyddet behöver öka och rapporten har lämnats till Socialdepartementet. 

Socialminister Annika Strandhäll kommenterar förslaget i ett pressmeddelande:

– Det är orimligt att det i dag är så otydligt för den enskilde vad som gäller vid större skönhetsingrepp. Detta kan leda till oro och otrygghet. Socialstyrelsens utredning innehåller intressanta förslag som vi nu ska titta närmare på.

Socialstyrelsens förslag i korthet: 

  • Kirurgiska ingrepp och injektioner som görs i estetiskt syfte ska omfattas av hälso- och sjukvårdslagstiftningen genom ett tillägg i hälso- och sjukvårdslagen. Det handlar om ingrepp och injektioner som går igenom alla hudlager (ej tatueringar).
  • Det innebär att enbart hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens får göra kirurgiska ingrepp och ge injektioner i estetiskt syfte och att patientsäkerhetslagen blir tillämplig. 
  • Det innebär också att den som utför ingreppet blir vårdgivare, vilket i sin tur betyder krav på journalföring och patientförsäkring samt att verksamheten faller under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg.
  • Den som genomgår ett kirurgiskt ingrepp eller får injektionsbehandling i estetiskt syfte ska få information om behandlingen och om väsentliga risker för komplikationer och biverkningar.
  • Socialstyrelsen anser också att den föreslagna regleringen behöver följas upp.

– Vi anser att våra förslag stärker patientsäkerheten. De gör det tydligt, både för patienter och verksamheter, vilket regelverk som faktiskt gäller. Vi bedömer att regleringen skulle medföra att färre skulle skadas till följd av de ingrepp som omfattas av förslaget, säger Bitte Bråstad, enhetschef på Socialstyrelsens rättsavdelning, i ett pressmeddelande.

Läs hela förslaget här: Estetiska behandlingar som kräver medicinsk kompetens och som kan innebära betydande hälsorisker – Redovisning av regeringsuppdrag