Tabeller med total mandatfördelning ser du här.

Landstinget i Värmland: Inget av blocken når majoritet, och det sittande styret bestående av Sjukvårdspartiet, M, C, KD, L och MP tappar sammantaget två mandat. MP förlorat alla sina och åker ur. S tappar två och SD ökar med två.  

Landstinget Dalarna: De styrande S+V+MP tappar sex mandat, och Alliansen tillsammans med Dalarnas sjukvårdsparti får en sju mandat stor övervikt. C, som tidigare stödde de rödgöna, har sagt att de ska hålla sig till Alliansen, rapporterar lokala medier på måndagen. 

Region Gävleborg: Den styrande majoriteten bestående av C+S+V+MP backar två mandat, men ser ut att behålla makten. Sjukvårdspartiet Gävleborg tappar ett mandat och får fem, medan SD ökar med tre mandat till elva. 

Region Jönköpings län: Det nya partiet Bevara akutsjukhusen gjorde succé och får sju mandat, medan Sjukvårdspartiet i Jönköpings län inte får något. Nuvarande minoritetsstyre bestående av Allianspartierna tappar ett mandat och behöver stöd för fortsatt styre.

Landstinget Sörmland: Vård för pengarna blir näst största parti i landstingsvalet och ser ut att få en vågmästarroll. Partiet går från 7 till 15 mandat. Minoritetsstyret C+L+S+MP backar fyra mandat, samtliga tillhörande MP som åker ur. 

Region Kronoberg: Allianspartierna ökar 4 mandat till 29 medan det rödgröna styret backar och får 24. Allt talar för maktskifte, men vid Läkartidningens pressläggning är det oklart vilken roll SD får. Partiet ökar från sex till åtta mandat.

Landstinget Blekinge: MP åker ut och det rödgröna styret lägger sig därmed ett mandat under Allianspartierna, vilket tyder på ett historiskt maktskifte. SD ökar från sju till tolv mandat.

Region Norrbotten: Sjukvårdspartiet får nästan 35 procent av rösterna, motsvarande 27 mandat, viket gör det till det största partiet. Tillsammans med C, M och L ser Sjukvårdspartiet ut att få en majoritet.

Region Västernorrland: S tappar stort från 38 till 28 mandat och MP tappar sina 3 och åker ur. De båda utgjorde styret efter valet 2014. Sjukvårdspartiet gör comeback och får sju mandat, medan C, KD, V och SD ökar två mandat vardera och L och M tappar ett var. S har tidigare öppnat dörren för M.

Region Halland: Det blågröna styret kan komma att göra sig av med MP. Allianspartierna, som har styrt tillsammans med MP, får 36 av 71 mandat.

Region Jämtland Härjedalen: De styrande M+S tappar tillsammans sex mandat och får 26 av 55. Allianspartierna når inte riktigt hälften av mandaten. SD ser ut att bli vågmästare med fem mandat.

Landstinget i Kalmar län: Styrande S+V+MP tappar fem mandat, varav tre tillhörde MP som åker ur. Alliansen får likväl ett mandat under de röda, medan SD ligger på tio mandat.

Region Uppsala: Styrande minoriteten S+MP tappar 7 mandat till 24, medan Alliansen går fram med 3 mandat till 31. Räknar man in V blir dock blocken helt lika. SD får nio mandat.

 Västerbottens läns landsting: Glappet mellan det rödgröna styret och allianspartierna i Västerbotten minskar. Men trots att både Socialdemokraterna och Miljöpartiet gått bakåt kan det nuvarande rödgröna styret, där också Vänsterpartiet ingår, bilda ett nytt majoritetsstyre efter valet med sina totalt 38 mandat. Samtidigt ökade både Moderaterna och Centerpartiet och tillsammans samlar allianspartierna 28 mandat.

– Vi har haft ett jättebra samarbete tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men nu får väljarna avgöra. Vi ska ta det väldigt lugnt och se hur vi ska gå vidare, säger landstingsråd Peter Olofsson (S) till SVT Nyheter Västerbotten.

Region Västmanland: MP åker ur och styrande S+V+MP tappar sex mandat och sin majoritet. Tillsammans går Alliansen framåt men lägger sig ett mandat bakom de rödgröna. Båda blocken öppnar för samarbete, men S utesluter SD, vilket ökat till 12 mandat. 

Region Örebro: S+V+MP tappar fyra mandat och saknar två stolar för att få majoritet. Alliansen når ändå inte tillräckligt långt, och SD får en vågmästarroll med sina nio mandat.

Region Östergötland: Styrande C+S+L+MP tappar sju mandat och missar majoritetsstyret med två. Störst tapp gör S, som dock är fortsatt största parti. Socialdemokraternas regionråd säger till Corren att hon räknar med fortsatt S-styre, men att formen för samarbete är oklar.

Stockholms läns landsting: Allianspartierna som styrt Stockholms läns landsting i minoritet backar något, men är ändå det största av de traditionella blocken med sina 70 mandat. Den rödgröna sidan, där Miljöpartiet blev den stora förloraren, samlar totalt 64 mandat. 

Alliansen i Stockholms läns landsting skriver i ett gemensamt pressmeddelande att: »Alliansens inriktning är att genom fortsatt samarbete ta ansvar för ledningen av Stockholm läns landsting, men vi vill också söka samverkan över blockgränsen för att nå breda politiska lösningar.« Enligt pressmeddelandet kommer allianspartierna dock inte medverka till att ge inflytande till Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet.

Region Skåne: I Skåne blev Sverigedemokraterna den stora vinnaren. Partiet ökar med 7 mandat till totalt 30. Det nuvarande minoritetsstyret (S + MP) tappar tillsammans 15 mandat samtidigt som allianspartierna går framåt med 6 mandat. Därmed blir alliansen det största av de traditionella blocken. Resultatet kan öppna för ett maktskifte, även om Alliansen i nuläget saknar egen majoritet.

Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) efterlyser blocköverskridande samarbeten.

– Vi bör till varje pris samarbeta över blockgränserna. Det vore bäst för Skånes utveckling med en bred blocköverskridande koalition, säger han i en kommentar till P4 Malmöhus. 

Västra Götalandsregionen: Det blågröna styret (Alliansen + MP) förlorar sin majoritet i Västra Götalandsregionen. I nuläget ser det ut som att det nuvarande styret samlar 71 av de 149 mandaten i regionen. Det innebär att det är oklart hur regionen ska styras framöver.

En traditionell rödgrön koalition med S, V och MP samlar i nuläget 65 mandat, vilket är ett mer mandat än vad ett traditionellt Alliansblock får ihop. Den stora förloraren är Miljöpartiet som tappar 6 mandat jämfört med förra valet. Sverigedemokraterna går fram starkt också i Västra Götalandsregionen och ökar med 6 mandat.

Region Gotland: Det rödgröna styret på Gotland gör ett dåligt val. Socialdemokraterna och Miljöpartiet tappar tre respektive fyra mandat, vilket innebär att man tillsammans med Vänsterpartiet får 29 av de 71 mandaten på Gotland.

Bland allianspartierna går Centerpartiet starkt framåt och ökar med 4 mandat. Dessutom ser det ut som att Kristdemokraterna, som inte haft någon plats sedan 2010, kommer in i regionfullmäktige med två mandat. Totalt samlar allianspartierna 34 mandat. Noterbart är också att Feministiskt initiativ ökar till två mandat i regionen. 

SVT Nyheter Öst skriver att resultatet troligen innebär att Gotland får ett blocköverskridande styre.

 

Läs mer om valet:

Succé för det nya och läkarledda partiet Bevara akutsjukhusen

Vård för pengarna näst störst

SD når 10 procent inom Saco

Sjukvårdspartier går fram i norr

Många vårdpartier går framåt

Så kan landstingen styras

Så gick det i de stora regionerna

Maktskifte i Kronoberg på väg

Valresultat i landstingen

Sollefteåläkare på valkvällen: »Vi måste blicka framåt«

Sjukvårdsparti räknar med uppsving

Viktigaste vårdfrågorna efter valet

De kan bli socialminister efter valet