Karolinska universitetssjukhusets ledning har under lång tid anklagat de fyra visselblåsande läkarna för olaglig behandling av personuppgifter och journalintrång när de anmälde Paolo Macchiarini för forskningsfusk till Karolinska institutet och Centrala etikprövningsnämnden.

Men enligt en ny utredning, som Dagens Nyheter var först med att berätta om, har visselblåsarna inte gjort sig skyldiga till något regelbrott överhuvudtaget.

Bakom utredningen står Institutet för medicinsk rätt, ett informations- och utbildningsföretag inom området medicinsk rätt.

– Vår slutsats är att det inte finns någon juridisk grund för det som de fyra visselblåsarna anklagats för. De bröt inte mot sekretesslagstiftningen när de lämnade ut patientuppgifter till Karolinska institutet och Centrala etikprövningsnämnden, säger Oskar Höllgren, jurist på Institutet för medicinsk rätt till Läkartidningen.

Enligt Oskar Höllgren ifrågasatte Institutet för medicinsk rätt redan från början att det skulle finnas rättsligt stöd för de anklagelser som Karolinska universitetssjukhusets ledning riktat mot visselblåsarna.

– Vi erbjöd oss att hjälpa dem, så vi har gjort det här för deras räkning, säger han och fortsätter:

– Det vi kom fram till i utredningen har stärkt oss i vår ursprungliga uppfattning.

Utredningen trycker bland annat på att sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen ska bidra till att upprätthålla hög patientsäkerhet. Och att de därmed är skyldiga att rapportera vårdskador och risker.

Den pekar också på att information om två av de aktuella patienterna redan gjorts tillgänglig för allmänheten i medier, före visselblåsarnas anmälan. Information som till skillnad från visselblåsarnas inte varit avidentifierad. 

Därför kan det »starkt ifrågasättas om information som redan är allmänt tillgänglig kan orsaka men för en patient eller närstående genom att utlämnas på nytt«, enligt utredningen.

Ta del av utredningen här.