Tanken är att det nya systemet ska ersätta en rad av sjukvårdens befintliga IT-system och skapa en ny gemensam vårdinformationsmiljö.

– Nu har vi tagit ett stort och viktigt steg mot framtidens vårdinformationsmiljö. Vi kan nu gå in i nästa fas och fokusera på alla de förberedelser som behöver göras, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin i ett pressmeddelande.

Kontraktet har enligt regionen ett beräknat värde på 2,1 miljarder kronor och löper över tio år efter avslutad implementering med möjlighet till förlängning i fyra år.

Regionen har också genomfört upphandlingen i samverkan med Västra Götalands 49 kommuner som alla tecknat optioner, vilket innebär att systemet också kan användas i den kommunala hälso- och sjukvården.

Först ut med att implementera lösningen blir Södra Älvsborgs sjukhus och övriga aktörer i regionens södra område. Enligt regionen ska Millennium vara infört i all hälso- och sjukvård i regionen år 2023.

Regionens beslut om val av leverantör kan överklagas till och med den 8 oktober. Först därefter kan kontraktet skrivas.

– Vi har ett stort arbete framför oss som kommer att beröra alla medarbetare i hälso- och sjukvården. Det här är den största förändringen som gjorts i vården sedan regionbildningen och en chans till stora förbättringar, säger Ann-Sofi Lodin.

Tidigare i år slöt Region Skåne ett avtal med just Cerner om ett nytt vårdinformationssystem. Den affären uppgavs vara värd omkring en miljard kronor.

Läs mer:

IT-striden slut – Skånes miljardsatsning får grönt ljus

Skåne får nytt enhetligt vårdinformationssystem