Det råder ett mycket ansträngt läge vad gäller vårdplatser på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Enligt Upsala Nya Tidning hålls nu omkring 100 av sjukhusets 900 vårdplatser stängda.

– Vi har fler stängda vårdplatser i dag än före sommaren. Det beror på bristen på sjuksköterskor, säger Stefan Hjulström, produktionschef på Akademiska sjukhuset, till tidningen.

Eftersom situationen har förvärrats införde sjukhuset tidigare i veckan ett totalstopp för planerade operationer.

– Vi hade en situation som gjorde att det slet så mycket på personalen i organisationen att vi måste göra något för att få lite respit, säger Mikael Köhler, chefläkare vid sjukhuset, till UNT.

Stoppet ska vara kvar åtminstone till måndag nästa vecka. Då ska en ny bedömning av läget göras.

En del planerade operationer kommer dock att utföras. Patienter med cancer och patienter vars tillstånd riskerar att försämras utan vård uppges vara undantagna från stoppet.

Upplands allmänna läkarförening ser allvarligt på läget vid sjukhuset.

– Det går ju inte köra den personal som finns på plats i botten, utan man måste prioritera. Det är det man har gjort och ställt in planerade operationer för att prioritera de svårast sjuka. Läkarföreningen delar synen att de svårast sjuka ska prioriteras, men vi tycker att läget är väldigt allvarligt när det inte finns personal till den elektiva vården. Nu måste sjukhuset göra sitt yttersta för att rekrytera sjuksköterskor, säger Anna Rask-Andersen, styrelseledamot och huvudskyddsombud vid Upplands allmänna läkarförening till Läkartidningen.