– Aleris blir nu ett renodlat sjukvårdsföretag. Detta ger förutsättningar för fortsatt specialisering och decentralisering i våra skandinaviska sjukvårdsverksamheter. Specialisering driver kvalitet och produktivitet och renodlingen skapar möjligheter för ytterligare satsningar inom områden där vi ser en ökad efterfrågan på sjukvårdstjänster, säger Alexander Wennergren Helm, koncernchef Aleris, i ett pressmeddelande.

Han säger också att företaget tack vare försäljningen räknar med att minska sin nettoskuld med cirka 2,65 miljarder kronor. Aleris sjukvård bedriver främst specialistsjukvård och radiologi.