– Skogslänen och Gotland vinner på förslaget. De som förlorar mest är främst Stockholms län och Västmanland, sa regeringens särskilde utredare Håkan Sörman när han presenterade förslaget på en pressträff under måndagen.

Han har sett över kostnadsutjämningen för kommuner och landsting på uppdrag av regeringen. I dag presenterade utredningen sitt slutbetänkande »Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting«. Avsikten med inkomst- och kostnadsutjämning är att alla kommuner och landsting ska kunna erbjuda service av likvärdig kvalitet och kvantitet.

Som Läkartidningen tidigare har berättat innebär det nya förslaget att det gamla systemet både uppdateras och delvis görs om. Det nya förslaget innebär en kraftig förstärkning av dagens kostnadsutjämning, som omfördelar pengar från landsting med stark ekonomi till glesbygd och platser med svag socioekonomi.

»För landstingens del kan man förenklat säga att ’skogslänen’ får en stärkt ekonomi. Högst utfall får Jämtland. Även Gotland får en kraftig förbättring. Störst negativ förändring får Stockholms läns landsting, som går från att vara nettobidragstagare till att bli nettobetalare«, skriver Håkan Sörman och utredningens huvudsekreterare Anders Norrlid på Dagens Nyheters debattsida

Även Region Norrbotten, Region Gävleborg, Landstinget Dalarna och Region Värmland får ett bättre utfall.

– För enskilda landsting och kommuner kan det innebära ganska stora skillnader, sa Håkan Sörman under pressträffen.

Region Gotland och Region Jämtland Härjedalen har länge påtalat bristerna i dagens kostnadsutjämningsystem. 

– Äntligen! Det känns väldigt bra. Det här har jag jobbat för sedan jag började som regionråd. Först genom att påtala att en utredning behövs och sedan genom att uppvakta utredningen. Deras förslag visar på en större träffsäkerhet, säger Ann-Marie Johansson (S), regionråd i Jämtland Härjedalen.

Förra året skrev Region Gotland ett brev till regeringens utredare Håkan Sörman för att begära ekonomiskt stöd av regeringen. I brevet beskrev regiondirektören och regionstyrelsens ordförande den bekymmersamma sitsen för Gotland som är landets minsta sjukvårdshuvudman. Det lilla befolkningsunderlaget i kombination med det isolerade ö-läget i Östersjön leder till stora merkostnader för sjukvården, menade de.

Utredningen vill också ha en lönekostnadsutjämning för landstingen som inkluderar merkostnader för bemanning i glesbygd, eftersom man sett ett starkt samband mellan kostnader för hyrpersonal och glesbygd.

»Utredningen har kunnat konstatera att kostnaderna för hyrpersonal i vården är klart högre i glesbygd än i storstadsområdena, vilket vi inte tror beror på att landsting i glesbygd är sämre arbetsgivare än andra. Självklart kompenseras bara för grad av glesbygd, så att inte notan för en obefogad användning av hyrpersonal kan lämpas över på andra«, skriver Håkan Sörman och Anders Norrlid på DN Debatt.

För landstingen föreslås också högre kompensationen för ambulanstransporter i glesbygd.

Utredningen har föreslagit att det nya systemet ska börja gälla år 2020. 

– Men det kräver en blixtsnabb beredning, vilket kanske inte är möjligt med nuvarande läge, sa Håkan Sörman på pressträffen där utredningen överlämnades till civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Läs mer:

Mer pengar till sjukvård i glesbygd med nytt kostnadsutjämningsförslag

System för att jämna ut kostnader mellan landsting och kommuner ska ses över

«Vi i Jämtland får väl personifiera sjukvårdskrisen«

Region Gotland vill ha ekonomiskt stöd av regeringen