I Stockholms tunnelbana gör Kry reklam med texten:

»Hej förskolesmittor, dagissjukdomar, höståkommor och förkylningstider. Träffa läkare inom 30 minuter – utan att lämna hemmet.«

Patienters hemlandsting får betala deras besök hos Kry och andra nätläkare som är verksamma över hela landet, något Läkartidningen har berättat om tidigare. I ljuset av det är många tveksamma till den typen av reklam som Kry nu gör.

– Jag tycker att deras marknadsföring är olämplig. Den ser ut att syfta till att skapa läkarkontakter och ett vårdbehov där det inte finns ett, säger Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets Råd för läkemedel, IT och medicinteknik, till näringslivssajten Breakit.

Hon utvecklar sitt resonemang med att det är både etiskt och samhällsekonomiskt tveksamt.

– Om vi med offentliga medel finansierar läkarbesök när det inte är motiverat, då riskerar vi att inte ha resurser att behandla dem som verkligen behöver det.

Krys Sverigechef Sarah Wu säger att reklamen har som syfte att visa att vården numer är mer tillgänglig och att den ska skapa igenkänning hos personerna som ser den. 

– Men vi ger inte vård till patienter som inte behöver det och tar inte betalt för patienter vi inte ger vård till, säger hon till Breakit.

Hon tillägger dock:

– Den här reklamen skulle vi kanske ha kunnat formulera bättre.

Breakit valde att sätta Kry på prov när det gäller frågan om vård ges till patienter som inte behöver det. I en inte helt vetenskaplig undersökning lät de två personer dra in svartpeppar genom näsan för att fejka en förkylning. 

Om det berodde på svartpepparn eller bara det faktum att de sa sig ha feber och förkylningssymtom är oklart, men en av dem fick hostmedicinen Cocillana utskriven. Sarah Wu tror i vilket fall inte att människor söker vård när de inte har ett besvärande symtom. 

När det gäller den samhällsekonomiska frågan och att nätläkarna inte tycks ha avlastat primärvården nämnvärt, tycker hon att kritiken är obefogad. Hon menar att de digitala aktörerna fortfarande är för små för att sätta några tydliga avtryck i statistiken. 

 

Läs mer:

Kry kan bygga fysisk vårdcentral

Singerat: Marknadsföring av läkar­verksamhet ska vara värdig

Så mycket kostar digital vård

Digitala vårdbesök kan bli gratis genom Sörmland

Taxan för digitala läkarbesök sänks