Skatteverkets ställningstagande kommer efter att Högsta förvaltningsdomstolen tidigare i år slog fast att undantaget för momsplikt på hälso- och sjukvård inte ska gälla för uthyrning av hälso- och sjukvårdspersonal.

– I motiveringen till domen står det att det är själva uthyrningen som ska bedömas och inte vad den uthyrda personalen ska göra hos köparen, till exempel ge vård. Vi förstår att det här innebär en stor förändring för många företag och vi kommer därför att tillåta en viss omställningstid, säger Kerstin Alvesson, rättslig expert på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

Enligt Skatteverket betyder detta att både privata och allmänna vårdmottagningar ska betala moms när de hyr in personal. Momsen blir en kostnad för den som driver vårdmottagningen om den inte har möjlighet att få tillbaka momsen. Landsting och kommuner har särskild rätt till ersättning för moms, men den möjligheten har inte privat drivna vårdföretag.

Skatteverket börjar tillämpa de nya reglerna från den 1 juli nästa år.

Organisationen Vårdföretagarna menar att Skatteverkets tolkning får stora konsekvenser för den privat drivna vården och omsorgen och att ställningstagandet snedvrider villkoren mellan privata och offentliga aktörer.

– Många vårdgivare riskerar att bli tvungna att dra ner eller till och med lägga ner. Följderna drabbar inte bara patienter och brukare, utan också kommuner och landsting. Det blir värst på mindre orter där det är svårare att rekrytera kvalificerad vårdpersonal, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna, i ett pressmeddelande.

Läs mer:

Högsta förvaltningsdomstolen: Inget momsundantag för uthyrning av vårdpersonal

Privata vårdgivare riskerar momssmäll för hyrpersonal