Både Läkarförbundet och Sveriges läkarförbund student, SLF student, tar upp frågan om studiemedel efter att ha läst regeringens promemoria »En sexårig utbildning för läkarexamen« som just har varit ute på en remissrunda hos berörda aktörer. I sitt remissvar påpekar SLF student att många läkarstudenter redan i dag med en 5,5 år lång utbildning tvingas försörja sig på olika sätt samtidigt som de pluggar på heltid, eftersom studiemedlen är slut. De varnar för att en sexårig utbildning kan leda till att läkarstudenter tvingas avbryta utbildningen i förtid eller helt tvingas avstå från att utbilda sig till läkare.

SLF student vill att antalet veckor med studiemedel utökas och/eller det införs mer generösa dispensregler. I Stefan Lindgrens utredning om en ny läkarutbildning, som kom år 2013, föreslogs en möjlighet att få studiemedel ytterligare 20 veckor – men den möjligheten finns inte med i det reviderade förslaget som har gått ut på remiss.

Läkarförbundet beskriver sig som »mycket angelägna« om att det ska finnas möjligheter för läkarstudenter att få studiemedel längre tid än sex år vid särskilda omständigheter. Förbundet ser annars en risk för ökad stress och oro bland läkarstudenterna, och tror att det kan rubba genomströmningen av nyexaminerade läkare.

Dekanerna på de svenska läkarutbildningarna och ordförandekonventet för medicine studerande i Sverige, som samlar utbildningsråd från samtliga läkarutbildningar, stämmer också in: »Läkarprogrammet är den mest omfattande universitetsutbildningen i Sverige. Till följd av CSN:s nuvarande bestämmelser innebär en sexårig utbildning att studenter behöver ta ut maximalt antal veckor studiemedel och att studenter med tidigare universitetsstudier, eller fristående kurser under exempelvis sommartid, ej kommer att vara berättigade till studiemedel under hela studieperioden«, skriver de i sitt svar.

Även Centrala studiestödsnämnden, CSN, vill se en ökning med 20 veckors studiemedel. Myndigheten bekräftar att många läkarstudenter har svårt att finansiera sina studier i dag. »Blivande läkare som grupp är redan i dag utsatta på grund av sin långa utbildningstid och förslaget skulle innebära att gruppen blir än mer utsatt ur studiemedelshänseende«, skriver CSN i sitt remissvar till Socialdepartementet. 

Läs också:

SKL om nya läkarutbildningen

Regeringen föreslår att BT införs från år 2020

Nytt steg mot sexårig läkarutbildning

BT får tummen upp

Gör BT till en tidsbegränsad anställning

Socialdepartementet föreslår bastjänstgöring för läkare

Jens Schollin: Det finns en otrolig majoritet för någon sorts introduktion

Känslosam debatt om AT

Läkarförbundet: Inför krav på extern granskning av kvaliteten i bastjänstgöringen

Behovet av introduktion till ST utreds som del i ny läkarutbildning