Verksamheten vid Nya Karolinska Solnas intensivakut har varit ett hett debattämne under året. Erfarna läkare har slutat och det smalare uppdraget har ifrågasatts ur flera perspektiv, såsom hur man ska klara akutsjukvårdens uppdrag, behålla läkarnas kompetens och klara läkarutbildningen.

Karolinska universitetssjukhusets läkarförening föreslår nu att akutverksamheten vid »gamla« Solnasjukhuset blir kvar, något Svenska Dagbladet var först med att rapportera. Det skulle få stor betydelse för den hårt pressade akutsjukvården i Stockholm, menar föreningen.

– Det är flera olika perspektiv vi tar in i det här. Dels att avlasta akutsjukvården i Stockholm och skapa bra förutsättningar för övriga akutsjukhus att hantera sin situation, dels att lösa problem som uppkommer i samband med intensivakuten – det för smala uppdraget, säger Mikael Nilsson, skyddsombud på Nya Karolinska Solna, till Läkartidningen.

Ett problem med intensivakuten är att behålla den kirurgiska kompetensen då det nya, smalare uppdraget innebär färre patienter. En lösning kan vara att kirurger roterar mot andra akutmottagningar, främst Huddinge men kanske också andra sjukhus.

Skulle den här akuten lösa det problemet?

– Ja, det tror vi absolut. Det här är också ett sätt att bevara och bygga upp en väldigt stark traumaverksamhet och resurs i händelse av katastrof eller epidemi.

Inom två veckor ska ett förslag presenteras med akutkirurgi, lättare traumavård och fyra, fem akutvårdsavdelningar. Förslaget kommer baseras på ungefär 30 000 patienter, vilket skulle möjliggöra ST-utbildning.

Den nygamla akuten skulle likt den nya på NKS kunna kallas intensivakut och ta svårare patienter. Men den skulle också ta »vanliga« akutpatienter och på så sätt kunna avlasta andra mottagningar i Stockholm.

I april sa Stockholms hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L) till Läkartidningen att finansieringen av Nya Karolinska Solna byggde på försäljning av de gamla lokalerna. Därför skulle de som »drömmer om att behålla den (gamla byggnaden) bli besvikna«.

Men sedan dess har försäljningen av de gamla lokalerna skjutits på framtiden. Anna Starbrink säger nu till Svenska Dagbladet att hon vill ta del av förslaget och analysera det.

Hon påpekar också att en stor del av Stockholms problematik hänger samman med personalbrist. Dessutom har akutverksamheten byggts ut på andra sjukhus och en ny närakut invigs i innerstaden nästa år.

 

Läs även:

Sista lasset till NKS

Så ska regeringen granska NKS-projektet

Karolinskas styrelse ger upp

»Se över hela Karolinskas uppdrag«

Läkarföreningen anmäler Karolinskas intensivakut

Efter läkaravhoppen vid Karolinskas intensivakut – chefen medger brister

Läkare: Backa bandet för Karolinskas intensivakut

Intensivakutens kirurger ska rotera på andra sjukhus

NKS satsning på intensivakut hotar läkarutbildning

NKS blir med »intensivakut«