Lars Ny, onkolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset

– Det här är så himla roligt. Det är fantastiskt och så utomordentligt välförtjänt. Det här är något som verkligen är patienterna till fromma – något som vi redan i dag har stor klinisk användning för hos patienter med olika typer av cancer och som kommer att få stor betydelse framöver, säger Lars Ny.

Det är också ett stort erkännande av den här typen av behandling och kommer att betyda mycket för dem som jobbar inom det här fältet, både kliniskt och forskningsmässigt, anser han.

– Vi har ju ett antal kliniska studier som bedrivs från svenska sjukhus och som i dag är tillgängliga för många patienter. Vi hoppas att det blir ännu fler som kan vara med i de här studierna. Med den här uppmärksamheten gör det så klart att de förutsättningarna ökar.

Han konstaterar att behandling som grundar sig på pristagarnas upptäckter har ökat långtidsöverlevnaden för till exempel spritt malignt melanom avsevärt hos många patienter.

I dag är detta standardbehandling för patienter med malignt melanom som spritt sig till lymfkörtlar eller till andra delar av kroppen där man inte kan operera bort cancern. Det är också standardbehandling vid många former av lungcancer liksom vid blåscancer där cellgifter inte fungerat. 

– Jag kan ju rada upp ett antal diagnosgrupper, som du hör. De som inte varit så mycket i fokus för just den här behandlingen är bröstcancer och prostatacancer som ju är våra största patientgrupper, säger Lars Ny och fortsätter: 

– Men jag tror att även de patientgrupperna kommer att bli aktuella på några års sikt när vi har förstått hur immunsystemet fungerar även vid de diagnoserna.

En utmaning framöver anser han blir att hitta nya kombinationsbehandlingar som ökar behandlingseffekterna ytterligare.

– Ser man det ur ett strikt sjukvårdsperspektiv så är utmaningen att kunna behandla de patienter som behöver den här typen av behandling och att sjukvården får resurser för att kunna göra det på ett bra sätt.

Läs också:

Nobelpris för immunterapi mot cancer

»En fjärde hörnsten i cancerbehandlingen«

»Jätteroligt och definitivt väntat«