Läkartidningen har tidigare berättat om Voons akuta ekonomiska problem. Vid uppstarten av den medlemsägda vårdcentralen i Sollefteå i december förra året beskrevs en oro för att man skulle få många patienter med stort vårdbehov. Så blev det också. Och det är framför allt det som lett till krisen, enligt föreningen. Under sommaren lades ett åtgärdsprogram fram för att minska de årliga kostnaderna med fyra miljoner kronor. Föreningen har också begärt uppskov med en del betalningar till Region Västernorrland, som man bland annat köper laboratorietjänster av. Men regionen har sagt nej.

Nu uppger Voon enligt P4 Västernorrland att de kommer att begära sig i konkurs på måndag om inte Region Västernorrland ger anstånd med betalningarna. Voon har också bett medlemmarna skjuta till mer pengar.

– Vi vill ha en avbetalningsplan så att vi hinner komma ifatt med ekonomin och få en ekonomi i balans, säger ordförande i föreningen Nils-Gunnar Molin till P4 Västernorrland.

Vårdcentral Sollefteå Centrum har cirka 8 000 patienter listade hos sig och ett 30-tal anställda. Vårdcentralen lyckades rekrytera tio läkare inför starten. Bland dem tre specialister i allmänmedicin och sex ST-läkare.

När vårdcentralen öppnade beskrevs den som en start. Nästa steg var att öppna en filial och ytterligare en vårdcentral i Kramfors, enligt Voon som har startats ur den ideella föreningen Ådalen reser sig.

Ådalen reser sig har tidigare erbjudit sig att ta över driften av Sollefteå sjukhus eller – om det inte går – bygga ett nytt sjukhus. Föreningen vill ha ett sjukhus med akut kirurgi, akut ortopedi och BB i Sollefteå – delar som bekant har försvunnit från sjukhuset.

Läs också:

Kooperativ vårdcentral i Sollefteå tvingas spara

Ny kooperativ vårdcentral lockar distriktsläkare

Sjukvårdsförening får öppna vårdcentral i Sollefteå

Förening utreder möjligheter att bygga sjukhus i Sollefteå

Regionen vill utreda alternativa driftsformer för Sollefteå sjukhus

Aktionsgrupp erbjuder sig ta över Sollefteå sjukhus

Efter decenniers kamp i Sollefteå: Hoppet ute för att få ha kvar hela sjukhuset