Vid Skandionkliniken i Uppsala får cancerpatienter behandling med så kallad kallad protonstrålning, en typ av strålning som ska vara mer exakt och skonsam jämfört med konventionell strålning.

Sedan starten 2015 har dock betydligt färre patienter än väntat remitterats till kliniken, som ägs av de sju landsting och regioner som har universitetssjukhus, men finansieras av hela landet.

Från och med nästa år höjs nu den fasta avgiften som landsting och regioner betalar för satsningen, rapporterar Ekot

De två senaste åren har kliniken nämligen gått back med sammanlagt 90 miljoner kronor.

Sett till hela landet ser i år knappt 300 patienter ut att remitteras till Skandionkliniken, vilket inte är i närheten av de beräknade nästan 1 000 patienterna.

Region Jönköpings län remitterade bara fyra patienter under 2015 till 2017, samtidigt som regionen under samma period betalade närmare 9 miljoner kronor i avgift, uppger Ekot.

Per Nodbrant, verksamhetschef vid onkologklinken på Länssjukhuset Ryhov i Region Jönköpings län, ser flera möjliga orsaker till att så få patienter i regionen fått vård på Skandionkliniken, bland annat att det saknas tydliga anvisningar om för vilka cancerpatienter protonstrålning lämpar sig.

Men han säger också till Ekot att en möjlig orsak är att »den vanliga behandlingen i dag är lika bra«.

Ingen patient som bedömts ha nytta av behandling har dock nekats att åka till Skandionkliniken, enligt Per Nodbrant.