– Hen har på egen begäran lämnat sitt uppdrag, och ville göra det med omedelbar verkan. Hen gör det delvis av personliga skäl, men också för att hen känner att hen inte agerat tillräckligt kraftfullt för att lösa de här problemen, sa Annika Tibell, tf sjukhusdirektör vid ett telefonmöte med inbjudna medier.

– Chefen vill skapa möjligheter för temat att starta om under ett nytt ledarskap och fortsätta arbetet kring de arbetsmiljöproblem vi har haft, fortsatte hon.

Enligt Annika Tibell har det under en längre tid funnits arbetsmiljöproblem på den aktuella enheten. Hon berättade också att sjukhusledningen haft kännedom om anklagelserna mot den aktuella överläkaren, som för närvarande tagit en »time out«, sedan i februari i år.

Annika Tibell delgav också statusläget för den andra och nu pågående externa utredningen i ärendet som utförs av en advokatfirma. 

– Framöver så har vi ett starkt fokus på att utredningen ska gå in i sin andra fas, nämligen att efter att ha satt sig in i materialet påbörja intervjuer med berörda och ta del av eventuellt ytterligare material som då kommer att komma fram. Vi har i dag inget datum för när utredningen ska vara klar, men vi har en stark önskan om att det naturligtvis ska vara en grundlig genomgång men samtidigt bedrivas skyndsamt.

Läs mer:

Chef på Karolinska avgår

Efter anklagelser om antisemitism: Läkare på Karolinska tar »time out«

Läkare på Karolinska anklagas för antisemitism