Som Läkartidningen tidigare har berättat vill läkarföreningen på Karolinska universitetssjukhuset att akutuppdraget i Solna breddas från det mycket avsmalnade uppdrag som intensivakuten i dag har. Förslaget går i korthet ut på att åter öppna en akutmottagning i de gamla lokalerna, tillsammans med fyra, fem avdelningar. 

Mottagningen skulle ta åtminstone 30 000 patienter per år och komplettera intensivakuten. Den skulle kunna ta intensivpatienter, men även mer »vanliga« akutfall från ambulans eller annan vårdinstans.

Nu vill läkarföreningen att Stockholms läns landsting och sjukhusstyrelsen snabbutreder förslaget. 

– Det finns en anledning till att vi går ut med det här nu, säger Mikael Nilsson, specialist i internmedicin inom akutverksamheten och skyddsombud på Nya Karolinska Solna (NKS), till Läkartidningen.

Han berättar om en allt svårare personalsituation och att många anställda inte ser någon framtid i en organisation som har det nuvarande intensivakutuppdraget.

– Tar man inte ansvar för det här nu så riskerar man att få en typ av sammanbrott, säger han.

För flera kirurger har arbetsplatsen blivit mindre intressant eftersom antalet patienter är betydligt färre än tidigare. Läkarföreningen har också noterat ett minskat intresse bland sjuksköterskorna.

För att personal inte ska vända intensivakuten ryggen gäller det att skapa en »vision och se en framtid«, säger Mikael Nilsson. Där tror han att förslaget med en nygammal akut kan göra Solnasjukhuset till en mer intressant arbetsplats.

Läkarföreningen tror också att en kompletterande akut i de gamla lokalerna kommer att innebära kompetensutveckling för personalen, fler utbildningsplatser för allmänläkare och mer jämlik vård med bättre tillgänglighet för patienterna.

 

Läs även:

Politiker villiga utreda idén att behålla Karolinskas gamla akut

Så ska regeringen granska NKS-projektet

»Se över hela Karolinskas uppdrag«

Läkarföreningen anmäler Karolinskas intensivakut

Efter läkaravhoppen vid Karolinskas intensivakut – chefen medger brister

Läkare: Backa bandet för Karolinskas intensivakut

Intensivakutens kirurger ska rotera på andra sjukhus

NKS satsning på intensivakut hotar läkarutbildning

NKS blir med »intensivakut«