– Utvecklingen går åt rätt håll och vi ser många goda exempel på framgångsrikt arbete. Kostnaderna för inhyrd personal ökar inte lika snabbt längre. Men det är en bit kvar för att nå målet att bli oberoende av inhyrd personal i vården, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och landsting (SKL), i ett pressmeddelande.

Enligt siffrorna från SKL, som avser tredje kvartalet i år, har kostnaderna för inhyrd personal i primärvården minskat med totalt 7 procent jämfört med motsvarande period 2017. Kostnaderna för inhyrd personal i sjukhusvården har däremot ökat med 13 procent jämfört med kvartal tre 2017.

Kostnaden för hyrpersonal som andel av de totala personalkostnaderna ligger på en oförändrad nivå, 4,3 procent, jämfört med tredje kvartalet 2017.

Samtliga landsting och regioner har tillsammans med SKL enats om att bli oberoende av hyrpersonal till 1 januari 2019. Men när Läkartidningen tidigare i år genomförde en rundringning uppgav endast en handfull landsting och regioner att de tror sig nå målet om att maximalt 2 procent av personalkostnaderna ska utgöras av inhyrd personal till årsskiftet.

Läs också:

Få når målet för hyroberoende

Kostnaderna för hyrpersonal ökade andra kvartalet jämfört med 2017

Stora risker med snabbutfasning av hyrpersonal

SKL hoppas på trendbrott för hyrkostnader

Så ska beroendet av inhyrd vårdpersonal elimineras