Tidigare i veckan släppte Världshälsoorganisationen, WHO, en rapport om luftföroreningar och dess påverkan på barn, något Läkartidningen berättade om. Rapporten kom i samband med WHO:s första globala konferens i ämnet luftföroreningar och hälsa, vilken hölls i Genève. 

När konferensen avslutades knöt WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom ihop säcken genom att säga att »vår dröm är en värld fri från luftföroreningar«.

– För att nå dit behöver vi sätta ett ambitiöst mål på att minska antalet dödsfall orsakade av luftföroreningar med två tredjedelar till 2030, sa han, enligt ett referat av organisationen.

Världshälsoorganisationen företar sig också att bland annat arbeta för att alla vårdinrättningar ska drivas med hållbara energikällor till 2030 och för att förse vårdpersonal med kunskap och redskap att utbilda både patienter och makthavare i vilka effekter luftföroreningar har på hälsan.

Och World medical association, WMA, välkomnar WHO:s uppmaning att vårdpersonal engagerar ytterligare sig i kampen mot luftföroreningar. Ett exempel som organisationen lyfter är Kuwait University, där luftföroreningar har lyfts in i den medicinska läroplanen som en avgörande faktor när det gäller hälsa.

 

Läs även:

WHO: Luftföroreningar dödar hundratusentals barn varje år

Läs mer:

Läkartidningens samlingssida över Klimatförändring och hälsa.