Blekingesjukhuset har det senaste året dragit ned på antalet vårdplatser men också beläggningsgraden, berättar Blekingesjukhusets hälso- och sjukvårdsdirektör Lars Almroth för Läkartidningen. Det har då gjorts »lite här och lite där«. Men på sistone har det uppstått en mer markant personalbrist på avdelning 57, och då tar sjukhuset ett större grepp.

– Vi får fler vårdplatser om vi bemannar upp de redan neddragna avdelningarna, säger Lars Almroth.

Blekingesjukhuset kommer alltså att stänga avdelningen som har varit inriktad främst mot lungmedicin, palliativ medicin, njurmedicin och diabetes. Den kvarvarande personalen omfördelas på tre andra avdelningar. På så sätt ska resurserna användas effektivare och man får samma antal platser.

Det är ändå personalbrist som leder till stängningen av avdelning 57, men det räcker för att bemanna motsvarande antal vårdplatser?

– Ja, plus/minus någon hyrsjuksköterska, säger Lars Almroth.

Förändringen har egentligen varit planerad till hösten nästa år. Nu tidigareläggs den på grund av personalbristen, men det är ingen forcerad förändring, menar Lars Almroth.

– Det är en kontrollerad nödlandning, säger han.

– I stället för att ha fyra avdelningar på 75 procent kan vi köra tre på 100 procent.

Enligt källor till SVT Nyheter Blekinge beror personalbristen på att flera har sagt upp sig på grund av hög arbetsbelastning och konflikter mellan chefer och annan personal.