Berat Zolufivaldes i höst till ordförande i den återuppväckta lokalföreningen av SLF student utland i Kaunas. Foto: Privat

Berätta i korthet – vem är du?

– Mitt namn är Berat Zolufi, född 1988 i Prishtina, Republiken Kosovo. Mamma och pappa valde att tillsammans med oss barn flytta till Sverige 1994 på grund av oroligheterna i hemlandet. Jag, min fru och våra två barn bor i Småland, men kommer efter nyår flytta ner till Helsingborg. Jag läser läkarprogrammet, termin 9, på Lithuanian University of Health Sciences i Kaunas, Litauen. Mina planer efter examen är att flytta hem till Sverige och påbörja ST inom barnmedicin. Varför det blev just Kaunas har jag ingen bra förklaring till mer än det korta avståndet till Sverige samt att antagningsprocessen var smidigare än i andra länder.  

Hur många svenska läkarstudenter finns i Kaunas, och hur har utvecklingen sett ut de senaste åren? 

– Nu är vi runt 100–150 svenska läkarstudenter. Antalet svenska studenter har ökat kraftigt senaste åren, i år har vi runt 60 läkarstudenter första årskursen. Läkarutbildningen här i Kaunas är baserad på PBL (problembaserat lärande). Utbildningen är sex år, där de första tre åren är teoretiska studier och de tre sista åren kliniska studier. En tuff utbildning som är väldigt intensiv. 

Den senaste tiden har söktrycket dit liksom till andra baltiska universitet ökat. Varför?

– En förklaring tror jag är att vår utbildning leder till legitimation efter examen. Sedan är kostnaden för läkarutbildningen fortfarande låg jämfört med övriga länder som ligger nära Sverige, ska dock poängtera att kostnaden ökat även här. Levnadskostnaderna är väldigt låga, vilket också lockar.  

Hur kommer det sig att ni väckt liv i lokalföreningen i Kaunas, som varit vilande i några år?

– Jag och min studievän bestämde oss för att aktivera lokalföreningen då vi upplevde att behovet var stort. Sedan lokalföreningen slutade med aktivitet för cirka två år sedan, har kontakten svenska läkarstudenter emellan saknats. Den 17 oktober valdes den nya lokalstyrelsen, där jag valdes som ordförande. När vi kom hit till Kaunas 2014, fanns här en väl fungerande lokalförening som tog bra hand om oss. Vi vill kunna ge denna service till nya studenter som kommer hit men också föra samman svenska läkarstudenter.

Vilka är era viktigaste frågor och mål?

– Vi vill kunna anordna kurser och utbildningar som ska komma våra läkarstudenter till nytta. Vi kommer under höstterminen hålla injektionskurs samt bjuda in tidigare läkarstudenter från Kaunas som i dag jobbar som läkare på olika sjukhus hemma i Sverige, att föreläsa. Jag vill att vår styrelse ska jobba aktivt för att underlätta livet för våra läkarstudenter på alla nivåer. Vi vill finnas där för våra svenska studenter när det gäller allt från studier till livet utanför universitetet. Vi har också ansökt om att anordna SLF student utlands kongress nästa höst här i Kaunas.  

I Sverige ska ju läkarutbildningen sannolikt förlängas med en termin, leda till läkarlegitimation och sedan följas av bastjänstgöring (BT). Hur ser ni som utbildar er i Kaunas på dessa förändringar?

– Vår utbildning leder till legitimation efter examen och därför påverkas vi inte av denna förändring mer än att BT blir obligatorisk för våra studenter som tar examen efter 1 juli 2020. Personligen tycker jag det är skönt att vi inte har någon AT-tjänst. Detta på grund av svårigheterna utlandsstudenter stöter på efter utbildningen. I stället kan jag välja att göra praktik efter utbildningen så länge jag känner att jag behöver, samtidigt som jag erhåller legitimation.

Läs även:

Fackligt uppvaknande bland svenska studenter i utlandet