Ulf Österstad, verksamhetschef för Bra liv nära, tar också själv emot patienter digitalt.

Foto: Jesper Cederberg

I slutet av 2015 drog Bra liv nära igång i Region Jönköpings län. Det gjorde regionen till en pionjär – ingen annan hade sjösatt en landstingsdriven »online-vårdcentral«.

– När vi kom igång var det för att vi försökte lösa ett bekymmer. Vi funderade på »hur kan vi lösa tillgängligheten, hur kan vi ta hand om de snabba, lätta patienterna så vi får mer tid till de sjuka äldre?«, berättar Ulf Österstad.

Han är specialist i allmänmedicin och verksamhetschef för Bra liv nära och var drivande när projektet startade. Och det var inget som drogs i långbänk från tanke till sjösättning. 

– Vi tänkte att det här kan man nog göra ganska snabbt och enkelt. Jag sa till utvecklingschefen att »jag kan fixa en digital vårdcentral, det här verkar inte så himla svårt«, berättar Ulf Österstad.

Det kan tyckas tidsoptimistiskt, men regionen fick faktiskt fram en första version på en och en halv månad, berättar han.

– I verksamheten var det först bara jag. Jag var både ekonom, vd, städare och doktor – allt i ett. Sedan hittade jag lite kollegor som ville hjälpa mig.

Till en början använde Bra liv nära sig av Kry som leverantör av den tekniska plattformen. Det var innan det privata företaget slog sig in på marknaden som en egen vårdgivare. Efter ett år gick regionen dock över till Visiba care.

Trots att Bra liv nära satte igång tidigt så dröjde det ett par år, till slutet på 2017, innan det lossnade med antalet besök.

Vad berodde det på?

– Jag tror att det är Kry och Min Doktor. Kry har blivit egen vårdgivare och bägge har lagt extrema marknadsföringsresurser på det här. Jag är rätt övertygad om att det har bidragit, säger Ulf Österstad.

De privata företagen kan alltså även ha gett den landstingsdrivna digitala vården en skjuts. Bra liv näras besökssiffror tog ett rejält skutt under vintern 2017/2018: från ungefär 50 patienter per månad, till fler än 300 vid toppen i februari i år. En ny normalsiffra ser nu ut att vara över 200 patienter per månad (se grafik nedan). 

För att nå ut med budskapet har även regionen gjort lite reklam för sin tjänst, bland annat på bio och annonsering på internet. Men det är inte så att primärvården vill ha fler patientbesök, utan man vill nå ut med tjänsten och se till att patienterna kommer till rätt vårdnivå, enligt Ulf Österstad.

I dag sköts Bra liv nära av regionens samtliga 33 vårdcentraler i samverkan. Och efter tre år tycker Ulf Österstad att en av de viktigaste saker andra landsting kan ta till sig, är att våga testa i stället för att ha långa planeringshorisonter.

– Sedan är det alltid något man får lösa där och då, ofta en massa småsaker. Det är den största lärdomen. Våra leverantörer jobbar också agilt – man gör saker, testar, ändrar hela tiden. När man jobbar så blir det aldrig något stort bekymmer, det blir mer en del av det normala.

Behövs mer entreprenörstänkande i den offentliga organisationen?

– Det är så oerhört många duktiga kollegor men också många som tappat sugen. Jag tänker att det behövs mer mod från chefernas chefer, att de högre cheferna blir duktigare att ge tydliga mandat till andra chefer. Alla behöver inte vara rädda för allting. Det är en förtroendefull organisation där man kan lita på varandra och inte behöver förankra allt på alla nivåer. Det skulle jag säga är något vi har blivit bra på.

I takt med att de privata vårdgivarna har växt har också debatten om digital vård tilltagit. Samtidigt som det finns flera förespråkare, även inom den offentliga sektorn, ifrågasätter många att ersättningsmodellen där landstingen bekostar privata aktörers vård. Andra är motståndare till all digital vård, oavsett utövare.

– Jag tycker att det är flera saker som man blandar ihop. Debatten kan verka ganska snurrig och onödigt infekterad. Bara för att man har ett dåligt sätt att ersätta besöken på, betyder inte det per automatik att all distansvård är dålig, säger Ulf Österstad som också påpekar att det är en bransch under utveckling där man kommer att kunna göra mycket mer digitalt framöver.

Han tycker att de tongivande läkarna i debatten mestadels är motståndarna. Men i läkarkåren är det inte lika entydigt. 

– Det handlar som vårdgivare om att vara en attraktiv arbetsgivare. Jag har haft en doktor som varit långtidssjukskriven, som jag kunnat få upp i tjänstgöringsgrad på det här sättet. De timmarna får jag fullt ut från den här doktorn. Det är ju fantastiskt, men det pratar vi inte så mycket om. 

Region Jönköpings län är ett av en handfull landsting som i dag har en egen digital primärvård som kan jämföras med privata aktörer som Kry eller Min Doktor. Men flertalet har projekt på gång, visar Läkartidningens kartläggning från början av året.

 

Läs även:

Landstingen tar upp kampen om digital vård

Grafik: Så långt har landstingen kommit med egna digitala vårdtjänster

Så mycket kostar den digitala vården