I mitten av november efterlyste tunga rättsmedicinska experter en oberoende utredning av hur Rättsmedicinalverket, RMV, hanterat uppdraget med de medicinska åldersbedömningarna – och den kritik som följt, inte minst internt – i en artikel här i Läkartidningen.

Och nu är alltså Svenska läkaresällskapet inne på samma linje.

Läkaresällskapet föreslår – efter ett möte med bland andra RMV:s  generaldirektör i november – att myndigheten snarast sätter i gång en oberoende vetenskaplig granskning av de metoder som RMV använder för åldersbedömning. Detta för att se om något i RMV:s strategi behöver ändras.

Läkaresällskapet slår fast att granskningsgruppen bör inkludera internationell expertis inom medicinsk åldersbedömning – och erbjuder sig också att hjälpa till att hitta sådan expertis.

När Läkartidningen tidigare under hösten försökte få en intervju med Lars Werkström ville han inte svara på några frågor.

Men nu säger han i en intervju med Svenska Dagbladet – genomförd innan Läkaresällskapet skickat sin skrivelse – att han tycker att »det mesta« redan är utvärderat när det gäller medicinska åldersbedömningar. 

Han hänvisar bland annat till en studie där Socialstyrelsen drar slutsatsen att magnetkameraundersökning är en användbar metod med hög tillförlitlighet för åldersbedömningar.

– Men är det så att ett externt organ vill granska oss så kommer vi naturligtvis inte att motsätta oss det, vi har ju ingenting att dölja, säger Lars Werkström till Svenska Dagbladet.

Det är också i linje med det som Elias Palm, chef för avdelningen för rättsmedicin, sa när Läkartidningen fick en intervju med honom i slutet av november.